Aktuelt

14.06.2023
Daglig leder på plass!

Christine Strøm Bendiksen er ansatt som felles daglig leder for Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad og Ofoten, og startet i stillingen 1. mai 2023.

Etter to fusjoner, navnebytte og tilsetting av ny administrerende direktør, ser Frank Kulseng og Sparebank 68° Nord at to av stiftelsene følger etter. Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad og Ofoten har ansatt Christine Strøm Bendiksen som ny daglig leder. Slik mener stiftelsene å styrke samhandling mellom bank og eiere.

Christine Strøm Bendiksen (43) er utdannet siviløkonom fra UiT. Hun har bred erfaring fra ulike bransjer, og har blant annet jobbet som kokk hos Restaurant De 4 Roser i Harstad, som prosjektleder hos KUPA, og kommer nå fra stillingen som daglig leder i Hageland Narvik. «Jeg gleder meg enormt til å ta fatt på jobben som daglig leder i Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad og Ofoten» sier Bendiksen og legger til at hun allerede nå har konkrete planer for hvordan stiftelsene og banken skal bli mer synlig på den 68. breddegrad.


Stein Nilsen - styreleder for Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad – sier stiftelsen er svært glad for å ha fått Christine med på laget:

«Vi hadde 31 kvalifiserte søkere til stillingen, og har gjennomført en tilsettingsprosess med mange og svært interesserte søkere. Med Christine på laget både håper og tror vi på et løft for både stiftelser og banken i de lokalmiljø der banken har sitt virke.»

Steinar Sørensen – styreleder for Sparebankstiftelsen 68° Nord Ofoten – gir uttrykk for at tilsettingen også vil bidra til at stiftelsene blir nærmere tilknyttet både hverandre og Sparebank 68° Nord. «Med en slik tilknytning mener vi at Stiftelsene og Banken kan bidra til økt bolyst og trivsel med de bidrag som kommer fra Sparebank 68° Nord. Det bedrer også muligheten for fellesprosjekt og tiltak som ytterligere setter Sparebank 68° Nord på kartet.

Kvartetten avslutter med at alle med interesse for samfunnsutvikling, engasjement i lokalmiljø eller som har tanker eller ideer om prosjekt som har allmennyttig formål, om å ta kontakt med vår nye daglige leder.


Bilde: F.v.: Styreleder i Sparebankstiftelsen 68° Nord Ofoten Steinar Sørensen, daglig leder i Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad og Ofoten Christine Strøm Bendiksen, Styreleder i Sparebankstiftelsen 68° Harstad Nord Stein Nilsen og Banksjef Næring – lokalbanksjef i Sparebank 68° Nord Frank Kulseng.
24.01.2023
Vi søker daglig leder for Harstad og Ofoten

Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad og Sparebankstiftelsen 68° Nord Ofoten søker daglig leder med felles arbeidsoppgaver for stiftelsene. Vi kan tilby en spennende jobb med en spesiell form for markedsarbeid som bl.a. innebærer kontakt med søkere, unge entreprenører, idèmakere og Sparebank 68° Nord.

Vi ønsker at du:
Er framoverlent, og evner å arbeide målrettet.
Er utadvendt med god formidlingsevne.
Har IT-kompetanse, med vekt på bruk av sosiale medier.
Har samfunnsforståelse og ønsker å bidra til å utvikle gode lokalsamfunn.
Har relevant høyere utdanning.

Hovedoppgaver vil være:
Saksbehandling og tilrettelegging for styrene i stiftelsene.
Ta initiativ til gode prosjekter som kan bidra til å utvikle gode lokalsamfunn innenfor stiftelsenes områder.
Overvåke kapitalportefølje ved rapportering til ledelsen, og gjennom dette bidra til økt avkastning og tilhørende lokalsamfunnsutvikling.
Initiere prosjekter ved kontaktetablering, følge opp og veilede søkere som ønsker våre bidrag, løpende kontakt med samarbeidspartnere samt saksbehandle utbetalinger iht. retningslinjer.

Vi tilbyr:
Lønn etter avtale.
Pensjonsordning
Spennende arbeidsoppgaver innen samfunnsutvikling og kapitalforvaltning.
Det kan regnes med noe reisevirksomhet.

Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad vil ivareta arbeidsgiveransvaret på vegne av begge stiftelsene.

Arbeidssted er i utgangspunktet Harstad, men vi er åpne for å drøfte andre løsninger innenfor stiftelsenes geografiske områder.

Vite mer? Da ringer du Stein Nilsen på telefon 90205150.

Søknad med CV sendes via FINNs digitale skjema (krever pålogging) innen 17.2.2023.
https://payment.schibsted.no/authn/identity/finish/?client_id=5087dc1b421c7a0b79000000

Se utlysningen på finn.no:
https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=288822911

Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad og Sparebankstiftelsen 68° Nord Ofoten er medeiere i Sparebank 68° Nord. Stiftelsenes hovedformål er å utøve langsiktige og stabile eierskap i banken, herunder forvalte egenkapitalbevis de ble tilført ved opprettelsen. Stiftelsene kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål. Stiftelsene støtter allmennyttige tiltak som har verdi over tid og som bidrar til et aktivt samfunn og nærmiljø. Stiftelsene er opptatt av at de prosjekt som får økonomisk støtte skaper engasjement og vekst i sine respektive nærområder.

(Foto: Michael Ulriksen)
15.12.2022
Vi har skiftet navn

Sparebankstiftelsene bytter navn og styrker samarbeidet! I 2019 fusjonerte Harstad Sparebank og Lofoten Sparebank, og i 2020 ble Ofoten Sparebank med under det nye navnet Sparebank 68° Nord. Nå følger sparebankstiftelsene også på med navnebytte, og på nyåret skal de ansette en felles daglig leder.

Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank og Sparebankstiftelsen Ofoten Sparebank skifter navn til henholdsvis Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad og Sparebankstiftelsen 68° Nord Ofoten.

Hvorfor navnbytte?
Stiftelsene er de desidert største eierne av egenkapitalbevis i Sparebank 68° Nord, noe som forplikter med tanke på å utøve godt eierskap. Dagens navn har skapt litt forvirring, ettersom de har bankenes tidligere navn. De nye navnene vil være med på å profilere banken de er medeiere i på en bedre måte. Tore Karlsen, konstituert administrerende banksjef, er svært fornøyd med at et navnebytte endelig har kommet på plass:

- Vi samarbeider tett med stiftelsene og har sammen kommet fram til navnebyttet som signaliserer en tilknytning det lokalområdet hvor overskuddet fra egenkapitalbevisene skal komme tilgode, sier Tore Karlsen.

Det er ikke utenkelig at i framtiden vil stiftelsene kunne slås sammen, men tiden er ikke inne for dette nå. Hensikten er at verdier som er opparbeidet av innbyggere og næringsliv i området skal komme nettopp disse lokalsamfunnene til gode.

-     Selv om vi opprettholder selvstendige stiftelser vil fortsette å samarbeide tett, både innad i stiftelsene og med banken, om større prosjekter som omfatter hele området dekket av Sparebank 68° Nord, forsikrer Steinar Sørensen, styreleder i Sparebankstiftelsen 68° Nord Ofoten.

Ansetter felles daglig leder
Stiftelsene ønsker å gå fra å være mottaker av søkere til å også aktivt initiere allmennyttige tiltak som styrker lokalsamfunnene. For å få til dette styrker de samarbeidet ved å ansette en felles daglig leder.

-     På nyåret vil vi utlyse stillingen som daglig leder for Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad og Sparebankstiftelsen 68° Nord Ofoten. Når denne er på plass får vi kapasitet til å sette i gang prosjekter sammen med banken og bli enda mer synlig i lokalsamfunnet, forteller Stein Nilsen, styreleder Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad.

Selv om navnet er endret finner du stiftelsene på samme sted som før, både på Facebook og nett og kan søke om midler fra gavefondet. Gavene er øremerket frivillige organisasjoner og allmennyttige prosjekter som bidrar til vekst, positivitet og mer verdi lokalt på den 68. breddegrad.
15.02.2022
Valg til generalforsamlingen - valgdag 24. februar 2022

Valg av kundevalgte medlemmer og varamedlemmer til generalforsamling for Sparebank 68° Nord samt til Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank og Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank sin generalforsamling avholdes torsdag 24. februar 2022 i Sparebank 68° Nord sine lokaler i/på Harstad, Narvik, Ballangen, Bogen, Leknes, Sortland og Svolvær mellom kl 10.00 – 15.00.

Valg på valgdagen foregår ved at det avgis enten stemme fysisk i bankens lokaler eller ved digital løsning.

Hvem kan stemme?
Kunder i Sparebank 68° Nord som har, og de siste 6 måneder har hatt, innskudd i banken på over kr 2500. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme.

Stemmer kan avgis slik:

- Fysisk oppmøte på bankkontor valgdagen – utlagt stemmeseddel fylles ut og innleveres i stemmekonvolutt.
- Digital stemme innsendt valgdagen – meldingsfunksjon i mobilbank eller nettbank benyttes. Stemmeseddel scannes inn i meldingen.

Dokumenter:

Sparebank 68° Nord:

Valgkomiteens innstilling
Stemmeseddel
Oversikt over tillitsvalgte i banken

Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank
Valgkomiteens innstilling
Oversikt over medlemmer i stiftelsens generalforsamling
Stemmeseddel

Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank
Valgkomiteens innstilling samt oversikt over medlemmer i stiftelsens generalforsamling
Stemmeseddel

Vedr Sparebankstiftelsen Ofoten Sparebank er det ingen representanter på valg dette år.
03.03.2021
Nå blir det skøytebane i Generalhagen

Samfunnsbygging er viktig for oss, derfor har har vi gitt 1,1 millioner i støtte for å muliggjøre etablering av kunstisbane i Generalhagen. Vi vet at mange har ønsket seg skøytebane i sentrum, og mener at dette vil bidra til sentrumsutvikling samt økt aktivitet i Generalhagen også på vinterstid.

Harstad kommune har sammen med oss investert i denne mobile skøytebanen. Skøyteanlegget på vel 350 kvadratmeter vil være opplyst om kvelden, og kan brukes av alle.

Prosjektleder for utbedringen av Generalhagen, Lillian Sharma, sier i et intervju med Harstad Tidende at dette tilskuddet betyr starten for de mange planene som foreligger rundt opprustingen av Generalhagen.

– Det hadde ikke vært mulig å fått etablert skøytebanen allerede til neste vinter uten dette tilskuddet. Det har vært snakket i mange år om å etablere en skøytebane i sentrum, nå bli dette endelig en realitet, sier hun videre.

Skøytebanen skulle etter planene åpnes i mars 2021, men på grunn av Korona-situasjonen er åpningen utsatt til høsten 2021.

Foto/skisse er lånt fra Asplan Viak
15.10.2019
Pumptrack bane i Harstad Sykkelpark

Ivrige ildsjeler i HCK Harstad Cykleklubb jobber hardt for å bygge sykkelpark for hele Harstad i Blåbærhaugen!

Nå står banene ferdig og klar til bruk for store og små i hele Harstad.
Vi og Sparebank 68º Nord er stolt bidragsyter til prosjektet!
15.10.2019
Harstad sin egen Tuftepark!🤩

I 2017 tok vi initiativ ovenfor Harstad kommune og prosjektet med å bygge en Tuftepark i Folkeparken ble realitet.
Nå står parken klar til bruk, til glede for hele Harstad!😄

Apparatene er designet på en slik måte at alle øvelser kan utføres av absolutt alle, uansett forutsetninger – derfor variasjonen av høyder, bredder og avstander på utformingen i apparatene.
Dette er et viktig tiltak og bidrag for bedre folkehelse, miljø og utvikling av Folkeparken.
22.03.2019
Valgdag i Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank

Valg av kundevalgte medlemmer og varamedlemmer til Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank sin generalforsamling avholdes:
Fredag 5.april i Sparebank 68° NORD sine lokaler i Harstad.

Valg på valgdagen foregår ved at det avgis stemme i bankens lokaler fredag 5.april 2019 mellom kl. 10:00 – 12:00. Stemme kan også avgis ved e-post til: kontakt@vigirmuligheter.no

Hvem kan stemme? Kunder i Harstad Sparebank som har, og i de siste 6 månedene har hatt, innskudd i banken på over 2 500 kr.


Oversikt over hvem som er på valg til generalforsamlingen :

Valgkomiteens forslag:

Medlemmer til generalforsamlingen Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank 2019 – 2021

På valg:                         
Annette Ekmann                    
Ola Eidberg                         

Forslag fra valgkomiteen:
Anette Ekmann,      velges for 2 år
Ola Eidberg,           velges for 1 år

Varamedlemmer til generalforsamlingen Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank 2019:

På valg                          
Håvard Tømmerås                    
Ann Lisbeth Holm                    
Lars Andre Utakleiv                    

Forslag fra valgkomiteen
Frode Henriksen
Ann Lisbeth Holm
Lars Andre Utakleiv


Harstad, 21.03.2019

Ola Eidberg, Vigdis Motrøen og Svein Robert Vestå




23.04.2018
Stilling leding: Harstads kuleste sommerjobb

Er du en dyktig, ung musiker eller sanger som har lyst på relevant sommerjobb? Vil du være med å skape liv og røre i Harstad sentrum i sommer?

Harstad kommune søker i samarbeid med Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank og Visit Harstad etter bymusikanter som skal spille tre ulike perioder sommeren 2018 i Harstad:
• Bymusiker 1: 1. juli – 21. juli.
• Bymusiker 2: 15. juli – 4. august.
• Bymusiker 3: 29. juli - 19. august.

Arbeidsoppgaver:
• Utarbeide en spilleplan som inkluderer spilleliste, tid og sted.
• Sørge for det administrative i forbindelse med spillejobben.
• Utøve musikk av høy kvalitet i sentrumsgatene.

Arbeidssted:
Harstad sentrum. Musikanten må være mobil og være forberedt på å bytte spillested etter vær og aktiviteter som foregår i sentrum.

Hvem kan søke?
• Musikanter mellom 16 og 25 år.
• Fortrinnsvis musikkstudenter.
• Musikanter med lokal tilhørighet oppfordres særlig til å søke.

Arbeidstid og honorar:
Arbeidstid vil variere ut ifra arrangementer og andre forhold, men vil i snitt utgjøre tre timer per dag, seks dager i uka i tre uker. Det er lagt opp til at musikantene lager en plan for når og hvor de skal spille i samråd med kommunen og Visit Harstad. Vi tilbyr et fastsatt honorar til hver musikant.

Hvordan søke?
Send en kort søknad der du skriver navn, alder, instrument, musikkerfaring og aktuelle perioder. Søknaden sendes til: maren.aurebekk@harstad.kommune.no. Søknadsfrist er 15. mai. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju og audition for en fagjury.

Ved spørsmål, ta kontakt med kulturrådgiver i Harstad kommune, Maren Aurebekk, på telefon 77 02 62 64 / 911 53 182.
12.02.2018
Kom på kundevalgmøte 20. februar!

Bli bedre kjent med Stiftelsen og banken, og stem på kandidater til generalforsamlingene. Det vil bli underholdning og servering av kaffe og kake. Vi kommer også til å presentere noen helt ferske gavetildelinger.

Hvem kan stemme? Kunder i Harstad Sparebank som har, og i de siste 6 månedene har hatt, innskudd i banken på over 2 500 kr.

Agenda for møtet:
- Bankens drift
- Stftelsens drift
- Valg av kundevalgte medlemmer og varamedlemmer til bankens generalforsamling
- Valg av kundevalgte medlemmer og varamedlemmer til Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank sin generalforsamling

Påmelding og oversikt over hvem som er på valg til generalforsamlingene i Stiftelsen og banken finner du her: https://harstad-sparebank.no/aktuelt/kundevalgmote2018 . Påmeldingsfrist 16. februar 2018.
18.01.2018
Søknadsfrist 1. februar

Har dere et godt prosjekt i Harstad-regionen og Vesterålen som dere trenger midler til å realisere? Vi oppfordrer lag, foreninger, kulturaktører, friluftsråd, frivilligsentraler og alle andre som trenger støtte til nyskapende, samfunnsnyttige prosjekter om å søke.

Vi ser spesielt etter prosjekter som:
- er rettet mot barn og ungdom
- øker livskvalitet for eldre og funksjonshemmede
- drives av frivillige
- skaper langvarig verdi og nytte for lokalsamfunnet
- er lokalt forankret
- har klare visjoner og tanker bak

Prosjektene vi støtter faller normalt innenfor kategoriene idrett, kultur, friluftsliv og humanitært. Vi støtter også tiltak rettet mot kompetanse og infrastruktur for næringsutvikling.
21.12.2017
Godt nytt år!

Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank ønsker alle et godt nytt år! Takk for et innholdsrikt 2018 med mange gode prosjekter og gavesøknader. Vi gleder oss til å gi flere nye muligheter i 2019! Minner om søknadsfristen 1. februar. Søknadsskjemaet åpner 4 uker før.

Vi er takknemlige for å få være med å støtte alle ildsjelene som jobber for å gjøre Harstad og Vesterålen til enda bedre steder å bo og leve. I 2018 delte vi ut gaver for 3,5 millioner kroner.

I 2019 ser vi fram til at flere av prosjektene som har fått støtte i år skal realiseres, vi kan blant annet nevne Blåbærhaugen Sykkelpark, Tuftepark, barneskitrekk i Harstad og på Sortland, flere gapahuker og Harstad Turlag sin nye Haakonsbu.
16.11.2017
810 000 kr til samfunnsnyttige prosjekter i Harstad og Vesterålen

I forbindelse med søknadsfristen 1. oktober fikk Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank inn mange gode søknader. Etter en prioritering av formål og beløp ble det bevilget 810.000 kroner til 17 prosjekter i denne runden. Totalt har vi delt ut gaver for 2,7 millioner i 2017.

Følgende samfunnsnyttige formål får støtte denne runden:

Idrett
• Harstad Skøyteklubb - 200m asfaltert rulleskøytebane - kr 200 000,-
• Sortland Alpinklubb - Barnebakke – skitrekk - kr 100 000,-
• Harstad Alpinklubb - Rekrutteringsheis i Sollifjellet - kr 100 000,-
• Harstad padleklubb - Barn og ungdom i Harstad sin billett inn i padlemiljøet. - kr 80 000,-
• Medkila IL - Medkila girlpower - jentefotballdag i regionen - kr 65 000,-
• Medkila Idrettslag - Medkila Girlpower - fotballtilbud til innvandrerjenter - kr 30 000,-
• Medkila IL - Medkila girlpower - fysisk aktivitet for eldre - kr 15 000,-

Kultur
• Konsert i Nord - Hadsel Live 2018 - kr 30 000,-
• Håndballklubben Landsås - Urban kunst vegg Landsåshallen - kr 20 000,-
• Mona Stenhaug Johannessen – En reise gjennom bilder og toner i fortid, nåtid og framtid - kr 20 000,-

Friluftsliv og nærmiljø
• Harstad Turlag - DNT ung Harstad turutstyr - kr 30 000
• Nedre Holtet Lekeplass - Gapahuk på lekeplassen Nedre Holtet vel - kr 25 000,-

Humanitært
• Fontenehuset Harstad – Turgruppe - kr 30 000,-
• Frivillighetssentralen i Skånland - Åpne dører. - kr 10 000,-

Kompetanse/annet
• Medkila IL - Medkila girlpower – kvinnenettverksbygging - kr 20 000,-
• HålogaLAN 2018 - kr 20 000,-
• Interesseforeningen for Radio Harstad - Hvem vet Mest, spørrekonkurranse for skoleklasser - kr 15 000,-
02.10.2017
Tusen takk til dere som sendte søknad innen fristen 1. oktober

Til sammen fikk vi i overkant av 30 søknader denne runden. Søknadene er en god blanding av prosjekter innen kultur, idrett, nærmiljø/friluftsliv og humanitære formål.

Nå vil alle søknader bli lest grundig og behandlet før styret vedtar hvem som får støtte. Svar på søknadene blir sendt ut i løpet av oktober.
07.09.2017
Husk søknadsfristen 1. oktober

Da vurderer vi igjen søknader om midler til gode ideer og prosjekter i Harstad-regionen og Vesterålen. Vi oppfordrer lag, foreninger, kulturaktører, friluftsråd, frivilligsentraler og alle andre som trenger støtte for å realisere et samfunnsnyttig prosjekt til å søke.

Vi ser spesielt etter prosjekter som:
- er rettet mot barn og ungdom
- øker livskvalitet for eldre og funksjonshemmede
- drives av frivillige
- skaper langvarig verdi og nytte for lokalsamfunnet
- er lokalt forankret
- har klare visjoner og tanker bak

I tillegg støtter vi tiltak rettet mot sentrumsutvikling, utenforskap og infrastruktur for næringsutvikling.
25.08.2017
Vi deler ut 50 eksemplarer av boka "Nordnorske barnesanger"

Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank deler ut 50 eksemplarer av boka "Nordnorske barnesanger" til barnehager og -skoler i Harstadregionen og Vesterålen. Hvis din barnehage eller -skole ønsker et eksemplar, ta kontakt på e-post kontakt@vigirmuligheter.no.

Vi ønsker med denne gaven å bidra til at vi tar vare på og viderefører nordnorsk kulturarv. Boka er en illustrert samling av kjente og ukjente barnesanger. Felles for dem alle er at de handler om og kommer fra den nordligste delen av landet.

Boka er gitt ut av Utenfor Allfarvei Forlag AS. Redaktør Veronica Melå sier: -"Dette er utrolig hyggelig for forlaget, og for redaktør og illustratør Anne Semb. Vi er veldig glad for at barnehager og skoler nå får denne boken i gave fra Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank. Etter utgivelsen i juni har boken fått veldig gode tilbakemeldinger, og det er stas at enda flere barn nå får muligheten til å bli kjent med de 74 sangene som er med i boken."
18.07.2017
Gaver til prosjekter i Vesterålen

Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank og Vesterålen Sparebank gjennomførte nylig en felles gaveutdeling der stiftelsen delte ut gaver til to prosjekter og banken delte ut lokalbidraget til flere lag/foreninger. Stiftelsen etterlyste samtidig flere søknader fra Vesterålen.

Prosjektene som fikk gaver var filmkurs for barn og unge i forkant av barnefilmfestivalen Laterna Magica og workshop i street art for unge i regi av Tina Aslaksen Illustrasjon og Design.
04.07.2017
819.500 kr. til gode prosjekter i Harstadregionen og Vesterålen

I forbindelse med søknadsfristen 1. juni mottok vi over 50 søknader. Av disse er det 17 prosjekter som får gaver på til sammen 819.500 kr. Alle er samfunnsnyttige prosjekter innen kultur, friluftsliv/nærmiljø, idrett og humanitært.

Oversikt over prosjekter som har fått støtte:

Kultur
• Helene Hokland - Arctic Moving Image & Film Festival (AMIFF) 2017 - kr. 100 000
• Peacepainting - Peacepainting kommer til Harstad gjennom Krig og Fred og sånn - kr. 50 000
• Vesterålen regionråd, Kultursamarbeidet - Markering av 25 år med barne- og ungdomsfilmfestivalen Laterna Magica, filmkurs og -workshops for barn og unge - kr. 45 000
• Tina Aslaksen Illustrasjon og Design - Forprosjekt: Street Art Sortland., workshops for ungdom - kr 20 000
• Kill the Silence 2018 - kr. 20 000
• Inga Helene Juul - Kammerungdommen - kr. 15 000
• BAKgården - Billetter til barnemusikalen Bakgårdskatter, deles ut av Røde Kors - kr. 4 500

Friluftsliv/nærmiljø
• Midtre Hålogaland friluftsråd - Regionalt utstyrlager friluftsutstyr Harstad og omegn - kr. 200 000
• Sama kafe og aktivitetssenter - En trivelig uteplass for brukerne av Sama Kafe og Aktivitetssenter. - kr. 35 000
• Grønnebakkan Vel - Gapahuk ved løkkebane - kr. 25 000

Idrett
• Harstad Alpinklubb - Harstad snøkanonsamvirke - delprosjekt 1 – kr. 150 000
• FK Landsås - Sikkerhet på Landsåsbanen - kr 50 000
• Frelsesarmeen Rusomsorg Avd Stedet Harstad - Gatafotball – kr. 32 000
• Totonor AS - Travskolen – kr. 30 000
• Harstad Håndballklubb - Inkludering - håndball for alle – kr. 25 000

Humanitært
• Frivillighetssentralen i Skånland - Harmoni i naturen - kr. 10 000
• Harstad Brann og Redning, Harstad Kommune - Røykvarsler til alle - kr. 8 000
30.05.2017
Stolpejakten Harstad er i gang!

Stolpejakten i Harstad arrangeres av Harstad Orienteringslag. Etter bare noen få dager hadde allerede over 100 personer vært på stolpejakt i Harstad. Stolpejakten går ut på at du skal finne frem til og registrere stolper sentralt plassert i egen kommune.

Stolpene er utstyrt med en farget tupp øverst (vanskelighetsgrad), et nummer, en unik bokstavkode og en unik QR-kode. Stolpene registreres analogt eller via stolpejakten.no ved hjelp av bokstavkodene på stolpene, eller ved å scanne QR-kodene i appen Stolpejakten. Hver registrerte stolpe utgjør ett lodd i trekningen av flotte premier.

Kart finnes i app'en eller kan hentes på bl.a.:
Parabolflua
G-sport sentrum
Aion i Salto bysenteret
Hurtigbåtkaia, venterom/Café Chocolat
Hotell Arcticus
Hotell Scandic Harstad
Thon Hotell Harstad
Egon
11.05.2017
Søknadsfrist 1. juni

1. juni er neste frist for å søke Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank om støtte til å realisere gode prosjekter og ideer i Harstad-regionen og Vesterålen. Vi støtter formål som bidrar til positivitet og utvikling i lokalsamfunnet.

DETTE ER PRIORITERTE FORMÅL:
- Prosjekter og organisasjoner som arbeider for og med barn og ungdom.
- Prosjekter og organisasjoner som drives av frivillige.
- Tiltak og investeringer med langvarig verdi og nytte for lokalsamfunnet skal prioriteres fremfor kortvarige aktiviteter, arrangementer og prosjekter.
- Lokalt forankrete prosjekter skal prioriteres fremfor større, fylkesdekkende prosjekter i situasjoner der vi har avgrensede midler til fordeling.
- Prosjekter og organisasjoner som har klare visjoner og tanker bak sine tiltak.

Lurer du på om ditt prosjekt kan søke støtte? Har du spørsmål om søknad eller søkandsprosessen? Ta kontakt med oss!
04.04.2017
Generalforsamling i stiftelsen

Mandag 27. mars ble det avholdt generalforsamling i stiftelsen. Stiftelsen presenterte aktiviteter i 2016 og banken presenterte sitt resultat. Det ble gjennomført valg av leder av generalforsamlingen, styreleder, styremedlemmer og valgkomité.

I 2016 ble det tildelt kr. 1.418.195,- til 43 allmennyttige prosjekter. 25 % gikk til Vesterålen og 75 % til Harstadregionen. Kultur og idrett er områdene som har blitt tildelt størst andel av gavemidlene, henholdsvis 48 % og 17 %. Lystrærne har fått 10 % av midlene, mens sikkerhet og velforeninger fikk 7 % hver. Tiltak for eldre ble tildelt 5 % av midlene.

Stiftelsen har mottatt 124 gavesøknader hvorav 35 % ble innvilget. Det vanligste tildelingsbeløpet var kr. 25.000,- og den største bevilgningen var på kr. 150.000,-

Merete Hessen ble takket for den gode jobben hun har gjort som leder av generalforsamlinga siden stiftelsen ble opprettet i 2013. Ny leder er Steinar Nilsen. Tore Bjørnå og Manne Løkholm ble gjenvalgt som styremedlemmer og Rita Kristensen som varamedlem. Ole T. Andreassen ble gjenvalgt som styreleder. Gratulerer!

Banken kunne presentere et svært bra resultat for 2016. Et godt år for banken gjør at stiftelsen får mer utbytte å dele ut til gode formål i lokalområdet.
21.03.2017
Sommerjobb som bymusikant i Harstad

Er du en dyktig musiker eller sanger som har lyst på relevant sommerjobb? Vil du være med å skape liv og røre i Harstad sentrum i sommer?

Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank og Harstad kommune søker etter tre bymusikanter som skal spille tre ulike perioder sommeren 2017 i Harstad:
•     Bymusiker 1: 1. juli – 21. juli.
•     Bymusiker 2: 15. juli – 4. august.
•     Bymusiker 3: 29. juli - 19. august.

Arbeidsoppgaver:
• Utarbeide en spilleplan som inkluderer spilleliste, tid og sted.
• Sørge for det administrative i forbindelse med spillejobben.
• Utøve musikk av høy kvalitet i sentrumsgatene.

Hvem kan søke?
• Musikanter mellom 16 og 25 år.
• Fortrinnsvis musikkstudenter.
• Musikanter med lokal tilhørighet oppfordres særlig til å søke.

Arbeidstid og lønn
Arbeidstid vil være tre timer per dag, seks dager i uka i tre uker. Det er lagt opp til at musikantene lager en plan for når og hvor de skal spille i samråd med Stiftelsen og kommunen. Vi tilbyr en fastsatt lønn til hver musikant.

Hvordan søke?
Send en kort søknad der du skriver navn, alder, instrument, musikkerfaring og aktuelle perioder. Søknaden sendes til kontakt@vigirmuligheter.no. Søknadsfrist er 1. mai.
Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju og prøvespilling for en fagjury.

Ved spørsmål, ta kontakt med daglig leder i Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank, Line N. Hansen, på telefon 452 93 729.
02.02.2017
Meld deg på kundevalgmøte

Kundevalgmøte i Harstad Sparebank finner sted torsdag 9. februar 2017 kl. 18.00-20.00 i bankens kantine (3. etg), inngang fra Hans Egedes gate. Her vil du få informasjon om bankens og Stiftelsens drift og være med å påvirke gjennom valg av generalforsamling. Det vil bli litt underholdning på møtet gjennom et kulturelt innslag. Servering av kaffe og kake. Bli enda bedre kjent med banken og Stiftelsen - Velkommen på møtet!

Agenda for møtet:
- Bankens drift
- Fremtidsbildet, rentenivå og lokalbankens fremtid i - den digitale verden
- Harstad Sparebank/Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank - mer verdi lokalt
- Valg av kundevalgte medlemmer og varamedlemmer til bankens generalforsamling
- Valg av kundevalgte medlemmer og varamedlemmer til Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank sin generalforsamling

Meld deg på via linken under, eller meld deg i banken, senest tirsdag 7. februar 2017
02.02.2017
ILIOS lounge - utekultur i februar!

Fra fredag 3. februar kl. 16.00 skaper ILIOS-festivalen liv i sentrumsgatene ved å arrangere lounge. Rett utenfor Harstad kino etablerer ILIOS en utendørs lounge, med vedfyrte bålkurver og pallebenker med lamme- og okseskinn. Det blir servert gratis kakao med krem og mini-solboller fra Bakerinnen. Her vil det også bli annonserte og uannonserte musikkinnslag. Stiftelsen har støttet arrangementet med kr. 35.000,-.

På lørdag 4. februar blir det overføring av bilder og lyd til loungen fra Peter Badens digitale installasjon ILIOS BOREALIS, som står inne på Castello. Der kan alle som vil lage sin egen digitale samtidskunst gjennom å styre LED-lamper, 3D-grafikk, laserlys, lyd og musikk med armer og ben. Installasjonen er gratis og passer for hele familien. Peter Baden er til stede og hjelper til.

ILIOS Lounge vil være et godt utgangspunkt både for festivalbesøk, sentrumsshopping eller et besøk på noen av byens utmerkede serveringssteder.

Et par små hints:
Tonje Unstad vil dukke opp rundt kl. 16.30 sammen med sin keyboardist og holde en minikonsert med nye sanger fra sist siste kritikerroste album "Svermere".

Camilla på Bakerinnen prøver å time bollebaksten, slik at mini-solbollene er så godt som nystekte når ILIOS Lounge åpner.
04.01.2017
Godt nytt år - nå gir vi nye muligheter!

Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank takker for et spennende 2016 med mange gode søknader, imponerende prosjekter og fine møter med ildsjeler. I 2016 ble totalt 43 prosjekter tildelt kr. 1.533.495,- og det er en ambisjon å støtte enda flere gode prosjekter i 2017. I 2017 skal vi fortsette å jobbe mot vår målsetning om å være proaktiv og kreativ i gavetildelinger. Om du/dere har et prosjekt som vil bidra til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet, send oss en søknad så kan vi gi muligheter.

Det er løpende søknadsfrist og alle søknader må sendes inn via søknadsportalen vår vigirmuligheter.no.
05.12.2016
Nytt lystre tent på kaia ved Gammelbrygga

24. november ble det andre lystreet i Harstad tent. Stiftelsen får mange gode søknader fra lag, foreninger og allmennyttige formål som vi støtter opp om. Men, vi har også egne prosjektinitiativ. Et av de initiativene er lystrær i Harstad. Det første lystreet ble avduket i fjor på Kulturhuskaia, det andre lystreet ble tent 24. november i år og står plassert på kaia ved Gammelbrygga. Lystrærne skal stå tent til midten av mars.

Treet er designet, konstruert og utført av INKO. K. Simonsen og Marios Musikk står for transport og montering. Strøm til trærne får vi fra Harstad Kulturhus og Kaikanten Mat og Catering. Takk for god hjelp med plassering og montering til park og idrett i Harstad Kommune.

Lystrærne er 5,5 meter høye og 5,5 meter i diameter, har 264 meter med LED-lys og er de største Lystrærne vi har sett - som seg hør og bør til den vakreste byen i nord!

10.11.2016
Daglig leder i Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank

Line Nygård Hansen tiltrådte 7. november i stillingen som daglig leder i Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank. Line har fire års erfaring som konsulent i DNV GL og Sopra Steria, og er utdannet sivilingeniør med spesialisering i entreprenørskap fra NTNU, Boston University og University of California San Diego. Masteroppgaven handlet om bedriftens samfunnsansvar som driver for innovasjon.

Hun sier selv: «Jeg er glad i folk og å være med på det som skjer av både idrett og kultur. Denne jobben er derfor en super til å bli kjent med engasjerte pådrivere i ulike miljø og få oversikt over hva som rører seg i regionen.

Ambisjonen for Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank er å bidra til at enda flere gode prosjekter i Harstad og Vesterålen blir realisert. Det skal jeg jobbe for ved å aktivt oppsøke de gode ideene, være en sparringspartner for søkerne og følge opp effekter av prosjektene. I tillegg har stiftelsen nå kapasitet til å gjennomføre flere egne prosjekter. Jeg har kjennskap til miljøer som utfyller nettverket til styret og kan bidra til å søke bredere etter gode ideer. Det er også et mål å støtte nye typer prosjekter i tillegg til tradisjonelle gode formål og breddegaver, f.eks. innen sosialt entreprenørskap og innovasjon.»
08.11.2016
NNM-gull til Harstad Turnforening

Vi gratulerer Harstad Turnforening med gullmedalje i NNM i Alta sist helg, 5.–6. november - første NNM gull for Harstad siden 1985! Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank ga kr. 100.000,- i støtte til innkjøp av ny air-track til foreningen i fjor. I år har vi gitt støtte til Sortland-, Melbu- og Myre turnforeninger - kr. 25 000,- til hver av foreningene til kjøp av utstyr. Vi synes det er gledelig at vi har et aktivt turnmiljø i Nord-Norge!

20.10.2016
Sortland kammermusikkserie 2016/2017 er i gang!

19. oktober var første konsert, med feiring av den franske komponisten Erik Saties 150-årsjubileum. Nordnorsk avdeling i Kulturfabrikken på Sortland ble for anledningen gjort om til det som kan ligne komponistens private stue, - han eide faktisk absurd mange paraplyer! Vi har gått inn med støtte til Kammermusikkserien til gjennomføring av prosjektene denne sesongen.

Pantomimeartist Egle Konciene kom for å traktere paraplyene og for å kommentere noen av de andre absurditetene som ble fremført av Sindre Myrbostad, Nicolai Karlsen, Jan Olav Krokmoen, Hovard Wøhni og Anna-Sofia Ulfsax.

Sortland kammermusikkserie har siden 2003 vært regionens viktigste arena for formidling av klassisk musikk. Utøverne er profesjonelle musikere med tilknytning til Sortland kulturskole og musikklinja ved Sortland videregående skole. Hvert år produserer serien mellom åtte og ti konserter/ forestillinger. Disse innbefatter alt fra tradisjonell kammermusikk, kirkemusikk, opera, produksjoner for barn og unge og crossover-samarbeid med arrangører innenfor andre sjangre.
06.10.2016
Rock mot frafløtting

7.-8. oktober 2016 er det duket for festivalen Rock Mot Frafløtting i Straumsjøen, Bø i Vesterålen. Programmet er fullstappet av kjente norske artister, samt lokale innslag. Dette er en lokal og regional musikkfestival, for og av ungdommer. Festivalen er etter hvert blitt en årlig satsing av og for ungdommene i Bø kommune og Bø ungdomsklubb. Sparebankstiftelsen har gleden av å være med på å støtte dette prosjektet.

Det legges ned et stort frivillig arbeid fra ungdommene selv for å kunne gjennomføre festivalen.

Ungdommene ser en gruppe på ca 15 ungdommer valgt av styret i ungdomsklubben. De sier selv at det å få være med på dette arbeidet skaper identitet, stolthet, samhold, samhandling, samhørighet, respekt for andre og læring.

Samtidig er de avhengige av støtte støtte fra lokale- og regionale bidragsytere for å klare den finansielle delen.
30.09.2016
Eldredagen 2016

Fredag 30.09. er det markering av den internasjonale eldredagen i Harstad, med festforestilling i Harstad Kulturhus. Hvert år trekker arrangementet over 900 publikummere. Ingen andre steder i landet deltar så mange i feiringen av Den Internasjonale Eldredagen. Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank har også i år gitt støtte til arrangementet, og ønsker lykke til!

Pensjonister fra hele regionen er invitert til gratis forestilling, med påfølgende kake og kaffe. Samtidig bringes det bløtkaker til alle sykehjemmene i Harstad kommune.

Det blir variert underholdning med både skjemt og alvor. Botnbælgan spiller i foajeen en halv time før start. Ordfører Marianne Bremnes åpner forestillingen. 50 dansere fra kulturskolen skal opptre, det blir innslag fra Kristian Figenschow jr, Sykehusrevyen og St. Olavskoret fra Olavsgården. Tale ved Carl I. Hagen fra Statens seniorråd.

Det blir også utdeling av Innsatsprisen, som er en pris på 5000 kroner for frivillig innsats.

Det er eldrerådet i Harstad som inviterer til festforestillingen.
13.06.2016
Nå får vi egen filmfestival i Harstad!

Harstad får sin egen filmfestival, når Helene Hokland i slutten av oktober snurrer i gang Arctic Moving Image & Film Festival. Vi synes det er flott at kulturbyen Harstad også får en fimfestival, og har gitt 150 000 kroner i støtte til prosjektet det første året. Det er et bredt spekter av film hun ønsker å presentere; fra populærfilmer til det mer smale.

Festivalfilmene vil bli valgt ut på grunnlag av deres kunstneriske kvalitet og filmvitenskapelige, samfunnsmessige og kulturelle betydning. Det tas høyde for 22 visninger på Harstad Kino og i Lillesalen på Harstad Kulturhus, hvor det også vil bli matservering alá Kinomatisk som også er et prosjekt i regi av Hokland. Filmene som vil bli vist er basert på hennes egne preferanser, men hun har folk rundt seg som kommer med innspill, der filmregissør og produsent fra Harstad, Karl Emil Rikardsen og Knut Tore Abrahamsen ved Harstad kino er involvert. Temaet for den første festivalen er «Minne og identitet». – Spørsmål som hvordan vi forstår oss selv gjennom film og dens historie, og hvordan minner og identitet er behandlet i film og bilder i bevegelse vil kunne utforskes.
13.06.2016
Støtte til Brannbamsen Bjørnis

Bjørnisprosjektet: Brannbamsen Bjørnis skal øke brannsikkerheten hjemme hos førskolebarn. Bjørnis kommer opprinnelig fra Trøndelag Brann og Redning. Bamsen er primært utviklet for å møte barns behov for omsorg og trygghet ved ulykker og ved traumer, og for å vekke barns interesse for forebyggende brannvernarbeid. Vi har gitt 50 000 kroner i støtte til prosjektet.

Prosjektet har allerede blitt testet ut i barnehager i Harstad og Kvæfjord, med svært positive resultater og tilbakemeldinger. Bjørnis har vært med førskolebarn hjem for å sjekke brannsikkerheten. Røykvarslere og brannslukkere ble sjekket, brannstiger og brannøvelser ble prøvd og gjennomgått.

Team Bjørnis består av prosjektleder Alf Jacob Salberg, og prosjektmedarbeiderne Kristian Ørnsrud og Emil Lerdahl. Alle tre er brannkonstabler hos Harstad Brann og Redning.
15.04.2016
Ny festival i Harstad

Contrasto er navnet på en liten festival som skal presentere vakker klassisk musikk, spilt av noen av Europas beste utøvere. – Vi skal ikke være for eliten, men for den vanlige lytter som liker å høre god musikk, konstaterer Knut Erik Sundquist, som hadde ideen til festivalen. Han mener det er behov for en ny festival. Vi har gått inn med betydelig økonomisk støtte til prosjektet.

- Hadde det ikke vært for Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank hadde det ikke blitt noen festival, sa festivalsjef Sundquist. 23. og 24. april 2016 får vi en smakebit av festivalen. Tanken er at festivalen skal arrangeres i april hvert år fra og med 2017. Da blir det seks konserter i løpet av ei helg. Men allerede i år får publikum aperitiffen gjennom to konserter. Og både artister og musikk er noe Sundquist vil ha en hånd med.

– Jeg skal ikke bare booke artistene, men til en viss grad også bestemme hva de skal spille. Jeg har for eksempel hentet ideen om et fast avslutningsinnslag fra Festspillene i Bergen. Her i Harstad blir det De 4 årstider av Vivaldi.

Denne konserten vil finne sted i Trondenes kirke, og før det inviteres publikum til en vandring på Stien langs sjøen. Vi gleder oss!
18.03.2016
HålogaLAN!

18.-20. mars er Harstadhallen stedet å være for de som er hekta på dataspill og e-sport. Dette er Harstads store event på LAN-fronten og årets databegivenhet i følge arrangøren Arcticlan Corp. i samarbeid med Ungdommens Hus. Arrangementet er rusfritt og har aldersgrense 13 år. Vi har gitt 30 000 kroner i støtte til prosjektet.

Søkeren sier at «Harstad mangler en grunnstein i ungdommens fritidstilbud: et LAN (også kjent som dataparty) av større kaliber. Sortland har LoveLAN, Narvik har LANoparty, mens Harstad har vært dette foruten i 10 år. Kanskje er det logisk at byen har vært uten LAN i 10 år. Utover 2000-tallet ble bredbåndsnettet bygd ut fortløpende, og etterhvert trengte man ikke dra på LAN for å dele musikk, film og spille spill. Man kunne bare streame film og musikk, samt nettet var raskt nok til å spille spill med venner via internett. Men de siste årene har det skjedd et skifte. Dataspillere ønsker å være sosiale mens de spiller. Det er kjedelig å sitte alene hjemme og kun snakke via hodesett.»

Arrangøren vil engasjere ungdommen, og kjørte en navnekonkurranse på LANet i desember 2015, slik at publikum selv kunne få være med å bestemme hva arrangementet skulle hete. De ønsker å skape blest i byen omkring dette , og gjøre det så bra at flere ungdommer vil være å arrangere til neste år. De har bedt oss om støtte for å løfte arrangementet fra ‘ok’ til fantastisk, og det hadde vi lyst til å være med på!
26.02.2016
Valg av medlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen

Meld deg på kundevalgmøte! Møtet finner sted 10. mars 2016 kl. 18.00. i bankens kantine (3. etg), inngang fra Hans Egedes gate. Agenda og påmelding finner du her.

Agenda for møtet:
- Bankens resultater
- Fremtidsbildet – rentenivå, lokalbankens fremtid i den digitale verden
- Harstad Sparebank 90 år i 2016 – Hvordan skal dette markeres?
- Bankens gave- og sponsorbidrag – Hvem er det som får økonomisk støtte fra lokalbanken?
- Valg av kundevalgte medlemmer- og varamedlemmer til bankens generalforsamling
- Valg av kundevalgte medlemmer- og varamedlemmer til Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank sin generalforsamling

Det vil bli litt underholdning på møtet gjennom et kulturelt innslag. Servering av kaffe og kaker. 

Påmelding og mere info her:
25.01.2016
Klatreveggen er åpnet!

24. januar 2016 ble klatreveggen i Hålogalandshallen offisielt åpnet. Åpningen ble gjort av varaordfører Maria Serafia Fjellstad, sammen med leder i Harstad Klatreklubb, Elisabeth Slevolden, og Anders Lagerstrøm, også fra Harstad Klatreklubb. Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank var en av de første som støttet prosjektet med kr. 200.000,-. av den samlede investeringen på nærmere 1 mill. kr. Gratulerer til Klatreklubben - vi gleder oss over at prosjektet ble gjennomført!

Mer enn 100 personer møtte opp på åpningen, og det var mulig for de fremmøtte å prøve ut klatreveggen.
25.01.2016
Solkonsert på Sortland 23. januar

Solkonserter med Ola Bremnes og Arctimus har vært en tradisjon i Harstad i flere år, et samarbeid mellom Kultur i Troms, Harstad kommune og Harstad Kulturhus. I år ble konseptet for første gang også tilgjengelig i Sortland, med konserter for både voksne og barn. Sparebankstiftelsen ga 20 000 kroner i støtte. Her smiler de om kapp med sola, Yngve Oshaug (lokalbanksjef i Vesterålen Sparebank), Ola Bremnes (trubadur og tekstforfatter) og Ole T. Andreassen (styreleder i Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank).

Konsertene er gratis for barn. – Jeg synes dette var en veldig bra konsert. Jeg håper dette kan gjentas årvisst, sier publikummer Erik Endresen til lokal presse etter Solkonserten på Sortland lørdag. Publikum kunne oppleve musikk som vekslet med Ola Bremnes sine nyskrevne vers om «Rikets tilstand, et humoristisk tilbakeblikk på 2015». Landsdelsmusiker Lena Jinnegren fra Målselv ga for knapt et år siden ut tango-prosjektet «Glød», som tydelig farget innholdet. Cellisten Runa Bergsmo og pianist Ann-Sofie Godø er landsdelsmusikere i Troms, og leverte solid og overbevisende. Konserten ønsket sola velkommen, og blant sangene var den første Ola Bremnes skrev etter at han flyttet nord fra flere år på Østlandet.

– Vi håper dette kan gjentas, sier Yngve Oshaug og Ole T. Andreassen, som representerte sponsorene for konserten. Foto: Svein Spjelkavik
21.01.2016
200 000,- til skianlegg

Vi gir skisesongen en god start med å tildele 200000 kroner til IF Kilkam til utvikling av skianlegget i Kilbotn. Sjekken ble overrakt 20. januar, samme dag som klubben hadde årets første barneskirenn, i eget løypenett. - Det er et svært kjærkomment bidrag. Vi gjorde en investering i fjor vinter knyttet til oppgradering til norgesmesterskapet. Gaven gjør at vi får et litt lettere trykk på å håndtere satsningen. Lyøpenettet er klart, og kommer mange til gode, sier skileder Geir Johansen i Kilkam.

- Kilkam gjør en god innsats både som tilrettelegger for langrenn på toppnivå, og for bredden. Kilkam som klubb jobber målrettet, noe som vises gjennom arrangementer og tilrettelegging med infrastruktur i og rundt Kilbotn, sier styreleder i sparebankstiftelsen Ole T. Andreassen.

Av beløpet er 100 000 kroner øremerket fullføring av tidtakerbu, og 100 000 kroner skal settes av til opprustning av løypenettet.
06.01.2016
Nyttårsgave til byen!

Sparebankstiftelsen er til for å bidra i det å skape bolyst, trivsel og utvikling i byen og regionen. Stiftelsen får mange gode forslag og søknader fra lag, foreninger og allmennyttige formål som vi støtter opp om. Men vi har også egne prosjektinitiativ.  Et av de initiativene er et «Lystre» for Harstad. Lystreet her er 5,5 meter høyt og 5,5 meter i diameter, har 264 meter med LED-lys og er det største Lystreet vi har sett - som seg hør og bør til den vakreste byen i nord!

Sparebankstiftelsen tok initiativet til Lystreet. Vi kunne kjøpt en standardutgave, de finnes, men vi ønsket å plassere oppdraget til en lokal bedrift. INKO AS tok utfordringen – og Lystreet i Harstad ble dermed noe helt eget med design, konstruksjon og utførelse gjort av INKO.  

Dette er for øvrig et samarbeidsprosjekt der Harstadregionens Næringsforening, næringslivet ved prosjekt Julefryd, Harstad Havn når det gjelder plassering, Clarion Arcticus som nabo og Harstad Kulturhus som strømleverandør har bidratt. Det er enkelt å få til samarbeid og enkelt å få ting til sammen med gode krefter i Harstad – prosjekt «Lystre» er et eksempel på det. Takk til alle samarbeidspartnerne.
Sparebankstiftelsen håper Lystreet blir godt mottatt som en nyttårsgave til byen, og at dette kan bli et nytt lite landemerke for Harstad by!
04.01.2016
Musikk i juletid i år også

I seks år har initiativtaker Hanna Sundby sørget for at at det blir spilt juletoner over byen vår i adventstiden. Det er trombonist Lasse Skalle i Forsvarets Musikkorps Nord-Norge som har stått på Grand-taket i Harstad og sendt ut de vakre tonene. Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank overrasket Hanna lille julaften med å gi prosjektet kr. 5000,- for 2015 og inntil kr. 10 000,- for kommende år slik det kan videreføres.

Hun har tidligere fått sponset prosjektet fra forskjellige aktører fra byens næringsliv, men i år trodde hun at hun måtte stå for finansieringen selv.

Lasse Skalle får hjelp av Marios Musikk og Thomas Nordvik i Audiolight til å spre tonene. Musikken kan høres over store deler av sentrum, og er med på å skape en helt egen julestemning. Hanna Sundby så det slik at dette var den beste julegaven hun kunne få.

På bildet: Jan Santocono fra Marios Musikk, styreleder i Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank Ole T. Andreassen, Hanna Sundby, Lasse Skalle fra FMKN og Thomas Nordvik Olsen i Audiolight. Foto: Tore Skadal
17.12.2015
Alle godt ting er 3

Tirsdag 15. desember delte vi ut 33 333,- til hver av de tre organisasjonene Pass it on Harstad, Harstad Røde Kors og Frelsesarmeen. - Nå i julemåneden koser folk flest seg litt ekstra. Men ikke alle har muligheter til dette. Det er da frivillige organisasjoner som disse tre stepper inn og gjør en innsats. Vi ønsket derfor å gi dem en økonomisk påskjønnelse, en drahjelp til det viktige sosiale engasjementet disse viser, sier styreleder Ole T. Andreassen.

Røde Kors har for eksempel middagsservering på julaften for folk som ikke har noen å gå til. Frelsesarmeen har den velkjente innsamlingsaksjonen Julegryta, hvor pengene blant annet går til klær og mat for de som har det vanskelig. Pass it on Harstad jobber med å hjelpe barnefamilier med ulike vanskelige livssituasjoner i Harstad-området. De tar i mot donasjoner i form av klær, mat, husholdningsprodukter, gavekort og penger som deles ut til familiene og personene som trenger hjelp. Foto: Kjell Magne Angelsen
14.12.2015
200 000 til Harstad Makers

Vi ønsker å bidra med å legge til rette for innovasjon i distriktet vårt, og har gitt 200.000 kroner i støtte til nyetablerte Harstad Makers til innkjøp av utstyr. De har som formål å fremme skaperglede og entreprenørskap i Harstadregionen gjennom å etablere et fysisk treningssenter for håndverk og teknologi. Summen er den største Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank har gitt ut.

Pengene kommer til nytte når vi nå skal etablere oss som en arena for alle aldersgrupper, sier Håvard Tømmerås i Harstad Makers.

Makerspace: Harstad Makers har allerede etablert seg i Storgata 15, har 24 medlemmer og over 300 følgere på Facebook. Selve ideen makerspace går ut på at mennesker samler seg rundt verktøy, teknologi og kompetanse for å nyttiggjøre ressursene og hverandre på en bedre måte. Medlemmene vil ha adgang til lokalene og utstyret 7 dager i uken og 24 timer i døgnet.

Erfaringer fra utlandet og andre steder i Norge er at makerspacene raskt vokser og tilfører medlemmene mye kunnskap som de tilegner seg gjennom prosjektbasert jobbing sammen med andre. Det er ganske vanlig at det oppstår nye produkter eller tjenester i slike makerspacer som gir flere av medlemmene muligheten til å skape sine egne arbeidsplasser.
17.11.2015
Det Store Julespillet 2015

20. og 21. november kommer julestemningen til Harstad igjen. Sparebankstiftelsen har støttet Det Store Julespillet med kjøp av tilsammen 50 billetter til de 3 forestillingene. 30 billetter gis bort til Røde Kors i Harstad, og de restrerende 20 kan vinnes ved å like Facebook-siden vår. Vi håper forestillingen blir til glede og fornøyelse for noen som trenger det, og ønsker arrangøren og deltakerne lykke til.

Spillet om prinsen og nissejenta er blitt en tradisjon i Harstad, og arrangeres for 9. gang i år. Det er Harstads største lokale kulturhappening med over 1800 tilskuere fordelt på tre forestillinger i Harstad Kulturhus. Alle medvirkende har lokal tilknytning og kommer fra forskjellige kulturmiljøer. På rollelista har de med ca 100 barn fra skolene i Harstad og omegn, i form av flere hele skoleklasser. Disse bidrar som landsbyunger og nissebarn som synger, danser og har noen replikker. Dramaelever fra Heggen videregående deltar i flere hovedroller, Trondarnes folkehøgskole deltar med statister, og Stangnes videregående, form og farge, bidrar med å designe plakater. Det Store Julespillet rekrutterer også andre frivillige i alle aldre, med ulik kulturbakgrunn og fungerer som en inkluderingsarena for hele byen.
31.07.2015
Historiske Trondenes

Vi ga støtte til familiefestivalenen som ble arrangert 30.08.–06.09.2015. Historien på Trondeneshalvøya i Harstad er mangfoldig med vikinghistorie, middelalder og krigshistorie. Med Nord-Norges eldste og best bevarte middelalderkirke, verdens største landbaserte kanon fra 2. verdenskrig og Trondenes Historiske Senter som ramme, lages det årlig en festival hvor formidling av historie, håndtverk, musikk og lokale/ regionale matprodukter står i fokus.

Barn, ungdom og voksne er målgruppen for festivalen. Festivalen ble første gang gjennomført i 2014. På sikt skal festivalen etablere seg som den viktigste festivalen i regionen hvor kulturformidling av historie er i fokus.

Søker og hovdarrangør er Sør-Troms Museum. Festivalen hadde i 2014 et godt samarbeid med blant annet Rå vgs skole kokk & servitør linjen og naturbruk. Trondenes Folkehøgskole brukte festivalen som "bli kjent uke" hvor elevene deltok som frivillige og på workshop. Andre samarbeidspartnere var Nasjonale festningsverk, Destiansjon Harstad, Trondenes Historiske Senter og Trondenes kirke. I tillegg hadde de 60 elever fra barneskoletrinnet på workshop i middelalder dans og musikk. De ønsker å videreføre festivalen i 2015, og bygge videre på det gode samarbeidet de hadde med skolene og øvrige samarbeidspartnere.
31.07.2015
Kvæfjord IL Fotballcamp

Kvæfjord IL Fotballcamp er en fotballskole som gikk over 4 dager i tidsrommet 2.-5. juli 2015 for adersgruppene 6 til16 år, med deltakerefra Sør-Troms, Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Instruktørene er ansatt i Liverpool FC, et stort trekkplaster for spillerne. Barna fikk profesjonell veiledning og øvelser, samtidig som tilhørighet og det sosiale var en viktig faktor. Vi ga prosjektet 30 000,- til innkjøpe av fotballer til deltakerne.

I Kvæfjord er det en god del flyktninger, og påmeldingsavgiften skal være lav slik at alle kan delta. Kvæfjord IL Fotballskole skal være for alle.

Søkeren Kvæfjord IL – Fotball er et eget idrettslag organisert i KIL-Allianse. De holder til i Borkenes sentrum med et flott idrettsanlegg som benyttes av aktive fra hele kommunen. Laget skal være et naturlig møtested for barn og unge. Borkenes mottak og Kvæfjord ungdomssenter blir innlemmet og gis tilbud spesielt i de aldersbestemte klassene. Pr. tiden organiserer de 20 spillere under 16 år fra Borkenes Mottak og Kvæfjord Ungdomssenter. Ingen av foreldrene til bosatte/flyktninger har bil, og kommunen har ingen ordning på mulighet for transport av flyktninger utenfor arbeidstid. For at disse skal kunne delta i klubbens aktiviteter som turneringer, seriespill, dugnader, sonesamlinger etc., sørger trenere, oppmenn, styremedlemmer og og foreldre til andre spillere for transport. Alt arbeid i Kvæfjord IL Fotball baseres på frivillighet og engasjement.
31.07.2015
Lanseringsturné Vindfang

Sparebankstiftelsen støtter lokale artister som satser. Sigrun Loe Sparboe er født og oppvokst i Harstad. Hun flyttet fra Grunerløkka i Oslo til Harstad for å satse på musikken. I et rødmalt hus i fjæra har hun funnet tid, ro og 10 helt nye sanger. 4.sept 2015 slipper Sigrun Loe Sparboe sin andre soloplate; ”Vindfang”. Hun er signert på det velrenomerte plateselskapet Grappa, som har artister som Jan Eggum og Siri Nilsen i stallen. I forbindelse med plateslippet legger Sparboe med band ut på lanseringsturné med hovedvekt på sangskriverens egen landsdel.
Vi har gitt en støtte på kr. 50 000,- til turneen.

Pressen skriver at "Sparboe fremstår som en fremragende låtskriver med en voldsom musikalsk tilstedeværelse og nerve, og en fantastisk flott evne til å skildre hverdagslivet på en poetisk, men likevel jordnær måte. " (Anders Ekelund, Musikknyheter)

Artisten sier selv at det er av stor betydning for å nå ut til publikum at det reises ut å spilles konserter mens plata er fersk. Sigrun Loe Sparboe har etterhvert blitt et navn man kjenner igjen i nordnorge etter en årrekke med turnevirksomhet over hele landsdelen, eventjobbing og ikke minst radiospilling i NRK Troms og Finnmark, så vel som riksdekkende

Sigrun har 3 utgivelser seg bak seg med Sigrun & The Kitchen Band, men det var da hun slapp sin solodebut ”Uten at du vet det” i sept.2013 at hun for alvor markerte seg som artist. Solodebuten høstet glimrende kritikker hvor musikknyheter gir hele 9/10 kuler, NRK P1 ”En feiende flott 5ér” (Under lupen), mens det internasjonale musikkmagasinet Famous Last Words omtaler Sparboe som ”Norways newest folk sensation” og rangerer albumet til det 3.beste av året.
31.07.2015
Gapahuk til historiske nausttufter

I Tjeldsund finnes det noen unike nausttufter fra vikingtiden - Norges største på 40 meters lengde. Tjeldsund Lokalhistorielag har de siste årene brukt mye tid og resurser på å tilrettelegge adkomst til disse. Det siste er bygging av et langhus/grillhus, utformet som et vikingskipnaust etter samme modell som de originale naustene, der skoleklasser, turister og folk forøvrig kan få informasjon om Norges vikinghistorie og lokal historie som er omtalt i Snorres Kongesagaer. Sparebankstiftelsen har gitt 25 000,- i støtte til byggingen.

Området ellers er også historisk viktig: Blant annet er et av Norges største gullfunn er gjort i området, og deler av dette er utstilt i Oldsaksamlinga i Oslo, Nasjonalmuseet i København og ved British Museum i London. Det verdenskjente Steinsviksverdet er funnet 1 km fra tuftene og har vært på flere verdensutstillinger.
30.07.2015
Støtte til BAKgården 2015

BAKgården er en festival som arrangeres i Harstad sentrum og tiltrekker store og små fra hele regionen og landsdelen. Det store trekkplasteret i år er artisten Anastacia. Du kan også oppleve Briskeby, Onkel P, Katzenjammer, Krisian Kristensen og mange flere. Festivalen arrangeres i år for 6. gang, fra 13. til 15. august. Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank har gitt kr. 40 000,- i støtte til festivalens nye prosjekter til barn og unge.

BAKgården består i hovedsak av to deler: musikkfestival med et bredt spekter av lokalt, nasjonalt og internasjonalt kjente artister og grupper, samt et marked med boder hvor lokale kulturaktører og småskalaprodusenter kan få vist frem og selge sine produkter og tjenester.

Prosjektene det er gitt støtte til er:
Planlegging og gjennomføring av eget barnemarked
Innkjøp av utstyr til gjenbruksmarked
Rigging av scene for barn/unge
Utvikle, planlegge og gjennomføre ”quick-shop” for unge innen musikk, instrumentlære, lyd og street art med veiledning.
15.06.2015
200 000,- til klatrevegg i Hålogalandshallen

Klatring er en av Norges raskest voksende idrettsgrener. Pr. dags dato har søker og initiativtaker Harstad Klatreklubb en liten klatrehule i Harstadhallen som har eksistert siden 1999 og ikke vært utviklet siden den tid. Klubben har storstilte planer om ny klatrevegg i Hålogalandshallen, og søkte Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank om å bidra med midler til realisering.

Med den omkringliggende natur som naturlig innbyr til utendørs klatring, og med de mulighetene en klatrevegg vil kunne gi til barn, unge, utviklingshemmede, skoler, barnehager, lag og foreninger, mener klubben at Harstad er nødt til å kunne gi et reelt og trygt tilbud for alle som ønsker å klatre i en innendørs vegg. Slik kan de bidra til å styrke idrettstibudet i Harstad, og samtidig gjøre det mere attraktiv for byens innbyggere å bruke de mange og hittil lite utnyttede mulighetene i naturen i Harstad og omegn.
15.06.2015
Støtte til velforeninger

Velforeningene Blåbærhagen og Breivikhagen har fått kr 30 000,- hver i støtte til aktivitetsparkprosjekter til nytte og glede for lokalmiljøet. Blåbærhagen til oppgradering av eksisterende uteanlegg i området, og Breivikhaugen til å skape et multifunksjonelt anlegg med et bredt spekter av aktiviteter for små og store.

I Blåbærhaugen skal den den gamle fotballbanen reetableres, de skal få på plass nye stenger for nett til volleyball og Chin Lon, samt planere ut og oppgradere banedekket på begge baner, sette ut benker, etablere lekeplass som utfordrer både barns og voksnes motorikk og fantasi, og bygge gapahuk med bålplass. På Breivikhaugen ønsker de å skape et multifunksjonelt anlegg med et bredt spekter av aktiviteter for små og store: Generell bearbeiding av området, sykkel-/skiløype, lekeplasser, løkkebane, gapahuker/fellesarealer og basketbane.
18.05.2015
50 000,- i støtte til Hinnøyfestivalen

Midlene er ikke bare en støtte til en ildsjel som initiativtaker Arnfinn Johansen og Hinnøyfestivalen, men også FK Landsås. Klubbens samarbeid med festivalen var en faktor i søknaden om midler fra Sparebankstiftelsen. Dette er en festival som i hovedsak fokuserer på countrymusikk, men gjør også rom for musikk som grenser til sjangeren. 29.-31. mai 2015 skal festivalen arrangeres for 3. gang.

Hinnøyfestivalen ønsker også å være en arena for lokale band, som ønsker å treffe et større publikum.

Idrettsforeningen FK Landsås får midlene slik at de kan gjøre en innsats for musikkfestivalen. De vil ta hånd om arrangementsdelen, som opp- og nedrigging av telt, gjerder, benker, bord og stoler, ta seg av vaktholdet og mat i forbindelse med festivalen, med mere.

Foto: Arkivbilde fra http://hinnoyfestivalenhjem.wix.com


17.05.2015
Streaming av 17. mai arrangement

Vi støtter også i år streaming av grunnlovsfeiringen i Harstad. 17. mai komiteen ønsker å streame deler av feiringen slik at den blir gjort tilgjengelig for alle sykehjemmene i kommunen. Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank bidrar med 40 000,- til prosjektet, som eneste eksterne bidragsyter.

Grunnlovsfeiringen er en markering av Norges frihet, og skal være en festdag som alle skal få ta del i. Det blir streaming av barnetalene ved sykehuset før toget forlater sykehusplassen, streaming av deler av toget, streaming av konserten (FMKN) og hovedtalen på torget og streaming av arrangementet i Generalhagen.
13.05.2015
Ung Retro til festspillene

Prosjektet Ung Retro av Marthe Valle fikk støtte hos oss til oppstart i 2014, og til videreføring i 2015. Underveis fikk hun musikklærer og frilansmusiker Åsmund Wilter Eriksson med seg på laget. Nå har Festspillene i Nord-Norge invitert Marthe, Åsmund og de unge talentene til å være med på årets festival. Vi gleder oss stort over å ha vært med på å gjøre dette spennende prosjektet mulig.

12.05.2015
Trafikksikker russ

For fjerde år på rad arrangerte Harstad og omegn lokallag av Personskadeforeningen trafikksikker russ der mellom fire og fem hundre russ startet mai med et arrangement til ettertanke. Trafikksikker russ er et skadeforebyggene arrangement som skaper holdninger hos russen i perioden der de er mest risikovillig og skadeutsatt. Arrangementet ble gjennomført 30. april i Nordic Hall med påfølgende kortesje gjennom byen. Prosjektet fikk kr. 30 000,- i støtte.

Personskadeforbundet LTN er en organisasjon for alle som har fått livet endret på grunn av skade. Avdeling Harstad har de siste tre årene arrangert "Trafikksikker russ" som et skadeforebyggende og holdningsskapende arrangement for årets russ. Arrangementet blir ledet av en prosjektgruppe bestående av representanter fra Personskadeforbundet og årets russerpresidenter. Alle i prosjektgruppen gjør dette på frivillig basis.
Foto www.trafikksikkerruss.com
11.05.2015
Nå får vi egen Eliasbåt i Harstad!

Redningsselskapet Troms har redningsskøyter i døgnberedskap flere steder i Troms. De bidrar til sikkerhet langs kysten i nord, og er et viktig redskap for HRS ved havsnød. I tillegg driver Redningsselskapet med forebyggende arbeid rettet mot barn og ungdom. For å møte de minste barna har de utviklet ”Elias”, som er populær både som barne-TV og som kinofilm. Sparebankstiftelsen har gått inn med søtte på kr. 125 000,- slik at det nå blir egen Eliasbåt lokalisert i Harstad.

Redningsselskapet er ofte til stede i barnehager, på arrangementer og på andre opplæringsarenaer for å lære barna å bruke redningsvest. Til dette arbeidet bruker de den lille redningsskøyta Elias, og barna kan få være med på tur. For mange barn er dette første møte med sjøen. Hvert år når Redningsselskapet opptil 20.000 barn med våre forebyggende aktiviteter omkring Elias.

Det er også planer om egen Elias-klubb der de yngste og deres foresatte tilbys en meningsfylt, sjørelatert – og gratis – fritidsaktivitet.
11.05.2015
Klatreutstyr til ungdomsgruppa

Vi støtter både små og store prosjekter. Kvæfjord Røde Kors sin ungdomsgruppe - Røde kors førstehjelp og friluftsliv Kvæfjord (RØFF Kvæfjord ) - er et lavterskeltilbud for barn/ ungdom i alderen 12 -16 år. Tilbudet er gratis og skal blant annet sørge for at medlemmene holder seg i fysisk aktivitet. RØFF fikk kr. 10 418,- i støtte til å kjøpe klatreutstyr til sine medlemmer.

Kvæfjord Røde kors hadde på eget initiativ og for egen kostnad påbegynt utdanning av egne klatreinstruktører for å kunne tilby alle medlemmer i ungdomsgruppa og hjelpekorpset kostnadsfritt brattkortkurs. De søkte om støtte til innkjøp av klatreutstyr, som et tiltak for å kunne tilby sine medlemmer spennende aktiviteter som fenger.
Foto: www.rodekors.no
11.05.2015
Nytt album fra Magnus Wærness

Artisten ble storlig overrasket da han trodde han bare skulle underholde ved generalforsamlingen for Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank, og fikk overrakt en gavesjekk på kr. 50 000,- til innspilling av album etter innslaget. Magnus Wærness er bosatt i Harstad, og livnærer seg som sanger og musiker. Han er utdannet ved the Liverpool Institute for Performing Arts, og har jobbet profesjonelt som både sanger og skuespiller i Storbrittania i de siste fire årene.

Nå ønsker han å spille inn nytt album med eget materiale som han har skrevet både alene og i samarbeid med duoen Electric, som har skrevet låter for blant annet Ronan Keating, Jay Z og Rhianna.

"Målet er å kunne benytte seg av det lokale mangfoldet av musikere og talenter som finnes i byen, og bidra til at flere artister vil både kunne og ønske å bruke tilbudene som eksisterer her i byen," sier Magnus.
11.05.2015
Temamøte om sentrumsplan 29.01.2015

Etter kommunens folkemøte om sentrumsplanen i Nordic Hall 12. novemer 2014 ble det etterlyst et bredere engasjement, spesielt fra de litt yngre innbyggerne. Derfor tok denne Unge Voksne initiativ til et temamøte/idemyldring om Harstad kommunes sentrumsplan ved Høgskolen i Harsad, 29. januar 2015, med innlegg fra inviterte personer fra hele landet. Prosjektet fikk kr. 20 000,- i støtte til gjennomføring.

Unge Voksne er en gruppe privatpersoner som har et ønske om å gjøre Harstad til en by hvor det er attraktivt å bo og drive næringsvirksomhet. Alle har et brennende engasjement for byen de bor i.

Unge Voksne består av: Sigrid Ina Simonsen, Marie L. Nordvik, Renathe Jakobsen, Marius Stamnes, Audun Nyre, Marie Helene Jørgensen, Rudi Nilsen, Maria Serafia Fjellstad, Lena Bratsberg, Therese Frivåg Lund
23.01.2015
Gave til Kristian Kristensen

Vi satser på unge talenter! Kristian "The Voice" Kristensen fikk kr. 75000,- i støtte til plateinnspilling og videre satsning på musikerkarrieren. Vi overrasket Kristian med overlevering av gavesjekken på scenen i Nordic Hall under lydprøver før Harstadkonferansen.

Kristian Kristiansen har, med sine 22 år, allerede rukket å bli en lokal stjerne. Nå vil han bruke de neste årene på å renvaske seg fra The Voice- og X-Faktor-etterdønningene, og kommer med eget album. Albumet skal slippes på norsk i første omgang, men planen er slippe et engelsk og internasjonalt album i etterkant.
05.01.2015
Støtte til Harstad Arctic Cup innebandy

Bjarkøy Vikings har sammen med Harstad IBK etablert Harstad Arctic Cup Innebandy, som skal være en arena og møteplass for barn og ungdom fra 6-15 år som spiller innebandy i Harstad-området. Prosjektet startet høsten 2014, og det har vært arrangerert flere innebandy-cup´er med Harstadhallen som spillarena. Prosjektet har fått kr. 20 000,- i støtte fra Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank til videreføring av prosjektet i 2015-2016.

Bjarkøy Vikings BK ble stiftet i 1997, og har siden starten drevet innebandy for barn, ungdom og voksne på Bjarkøy.

"Støtten fra dere har stor positivt betydning for oss, og betyr at:
- Økt aktivitet blant barn og unge står i fokus hos oss, og da er det også viktig å ha en arena der de kan møtes og spille innebandy mot hverandre. Vi kan legge til rette for økt aktivitet i våre klubber, og kan fortsette det gode samarbeidet vi har med å arrangere minirunder for barn og unge i alderen 6-15 år.
- Det er naturlig nok endel kostnader med å arrangere det antall minirunder vi har satt opp, men fokus for oss er at barna får spille innebandy og har det gøy."
Alf Fagerheim, Bjarkøy Vikings
05.01.2015
Startup Weekend Harstad

Startup Weekend er en verdensomspennende ideell organisasjon som oppretter "gründerhelger" hvor deltagerne skal møtes, danne team, og utvikle forretningsidéer under veiledelse fra gründereksperter. Andreas Ursin Hellebust har tatt initiativ til å få til en Startup Weekend i Harstad, i april 2015. Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank mener dette er et flott og viktig tiltak som kan gi muligheter for nyskapning i byen og støtter prosjektet med kr. 30 000,-.

Hellebust mener Harstad har de eksakt samme mulighetene som de større byene i landet, men det mangler en god arena for å pitche, diskutere og opprette nye gründerskap.

Prosjektet har vært gjennomført med suksess flere andre steder i landet.

Se YouTube video
05.01.2015
Kreativitet i barnehager

Smykkekunstner Dora Galveia kommer fra Portugal og har utviklet dette prosjektet etter at hun flyttet til Norge i juli 2012, etter en modell fra hennes hjemland. Prosjektets overordnede mål er bevisstgjøring og øvelse i kunstnerisk kreativitet hos barn fra 2-6 år gjennom lek og forskjellige teknikker. Arenaen er barnehagene hvor barna er i trygge omgivelser, og kan utfolde seg fritt. Sparebankstiftelsen har gitt kr. 75 000,- til gjennomføring av prosjektet.

Prosjektet har allerede vært utprøvd i enkelte barnehager i Harstad, og blitt svært godt mottatt.
02.01.2015
Åpen dag i Sollifjellet alpinsenter

Harstad Alpinklubb har fått støtte til å arrangere en åpen dag i Sollifjellet Alpinsenter vinteren 2015 for alle barn i skolealder i Harstad. Klubben søkte sparebankstiftelsen om midler til å drifte skianlegget en hel dag og tilby gratis skiutleie og veiledning/ kurs på ski, og fikk innvilget støtte på kr. 40 000,-.

Arne Lysvik i Harstad Alpinklubb sier at dette er akkurat det de trenger, særlig etter at kommunen har sluttet å arrangere skidager for skoler i alpinanlegget. Det er viktig for rekrutteringen til sporten at barna får komme å prøve seg, også de som har vanskelig for å komme seg dit, og de som ikke har eget skiutstyr.

Fokus vil være lek, aktivitetsglede, mestring, utfordringer, skileik, skikurs, akeaktivitet og diverse konkurranser. Tanken er at dette skal være for alle, også barn med særlige utfordringer og/eller funksjonshemninger. Tilbudet skal være gratis å delta på.
29.10.2014
SFO-korps på Kila Skole

Stine Lise Svenning fra Harstad har tatt initiativ til dette prosjektet. I forbindelse med rekruttering til Kila Skoles Musikkorps ønsker hun å starte et SFO-korps - et musikalsk tilbud til barna som går på SFO. Tilbudet er gratis og strekker seg i første omgang over 6 uker. Sparebankstiftelsen har støttet prosjektet med kr. 15 000,-.

Stine Lise Svenning har Master og Bachelor i utøvende klarinett fra Norges Musikkhøyskolehar, og jobber i FMKN. I forbindelse med rekruttering til Kila Skoles Musikkorps ønsker hun å starte et SFO-korps - et musikalsk tilbud til barna som går på SFO. Prosjektet strekker seg i første omgang over 6 uker. De som melder seg på vil få instrumental og musikalsk gruppeundervisning to halvtimer i uka. Det hele avlsuttes med en konsert for resten av barna og foreldre i løpet av siste prosjektuke. Tilbudet skal være gratis for de som melder seg på.
22.10.2014
‘Ung Retro’ ved Marthe Valle

Musikkverksted for ungdom. Den kjente artisten fra Harstad vil samle nordnorske tekster som ikke har vært tonesatt tidligere, for så og samarbeide kreativt med ungdom som skal komponere ny musikk til disse tekstene. Prosjektet skal ende med en konsert i Harstad, og har fått kr. 50 000,- i støtte.

Den kjente artisten, musikeren og Spellemannsprisvinneren Marthe Valle fra Harstad har tatt initiativ til dette prosjektet. Hun ønsker å kombinere nordnorsk teksttradisjon i nye musikalske formater, og på denne måten være med på å skape interesse for musikk og kultur hos ungdom. Hun vil samle nordnorske tekster som ikke har vært tonesatt tidligere, av bl. andre Arvid Hanssen, Sølvi Ytterstad og Helge Stangnes, for så og samarbeide kreativt med ungdom som skal komponere ny musikk til disse tekstene. Det vil bli satt sammen en gruppe på 10 ungdommer som får være med på tre samlinger i løpet av høsten 2014/våren 2015. Alt arbeidet vil foregå i Harstad.

Prosjektet skal ende med en konsert i Harstad der kursdeltakerne presenterer det de har skapt underveis, i samarbeid med profesjonelle musikere fra Harstad som kan skape en trygg og kvalitetssterk ramme rundt det musikalske.
08.09.2014
BAKgården - tiltak for barn og unge

BAKgården ved Harstad Profileringspool fikk kr. 50 000,- i støtte for å realisere et nytt tiltak for barn og unge. BAKgården er en festival over to dager som arrangeres i Harstad sentrum. Festivalen tiltrekker seg små og store fra hele regionen og landsdelen, og består av konserter med kjente artister samt markedsdag.

Til festivalen 2014 ble det utviklet nye konsepter innen arrangementer rettet mot barn og unge. Prosjektstudentene ved Høgskolen i Harstad bidro med kreative ideer og konseptutvikling, med fokus på musikk- og kunstglede/-utøvelse. I samarbeid med Ungdommens Hus ble det kurs i street art samt musikkarrangement på egen scene på torvet i Harstad. I tillegg ble et konsept med gjenbruksmarked for barn prøvd ut under markedsdagen.
08.09.2014
Leif "Skiff" Bergs minnepris

Musikkorpsene i Harstad har gått sammen om å stifte en pris til minne om Leif "Skiff" Berg. Prisen skal gå til en person som har gjort en frivillig innsats innenfor korpsbevegelsen, med vekt på inkludering og spillerglede. Prosjektet fikk kr. 10 000,- i støtte.

Prisen skal deles ut årlig i korpsenes fellesarrangement i Generalhagen i september hvert år.

Leif "Skiff" Berg (1944-2013) var gjennom en årrekke en av byens mest markante skikkelser innenfor musikkmiljøet, som komponist, arrangør, revyskuespiller, trommelærer og dirigent for skolekorps og kor.
08.09.2014
Eldredagen 2014

Den internasjonale eldredagen ble opprettet av FN i 1991. Den setter fokus på blant annet hvordan den eldre del av befolkningen i verden gjennom arbeid og frivillig innsats kan bidra til å bygge en bedre verden for alle. Harstad eldreråd fikk 50 000,- i støtte til årets arrangement for Harstad og en del av regionen for øvrig.

En arrangskomite oppnevnt av Harstad eldreråd arrangerer hvert år en gratis festforestilling i Harstad kuturhus for pensjonister fra Harstad og en del av regionen for øvrig. Etter forestillingen serveres det kaker og kaffe til gjestene ved hjelp av frivillig innsats. Deretter leveres det kaker til alle pasienter og beboere på kommunens sykehjem og institusjoner, slik at de som ikke klarte å komme til Kulturhuset også skal få litt av feiringen. Foto: Hanne Gideonsen, Hålogaland Avis
08.09.2014
DoggerBank

DoggerBank er et band som består av Tore Vang og Anders M. Frantzen fra Harstad. Duoen har gitt ut 2 EP'er og flere singler i løpet av det siste året. Låtene og tekstene er ramsalte og nordnorske. Duoen ble innvilget støtte på kr 20 000,- til videreutvikling sitt siste CD-prosjektet "VilleVæst».

DoggerBank gir ut CD'en "VilleVæst" med 13 spor i løpet av juli 2014. Musikkvideoen "Månestråle" lanseres 01.07.2014, og er den fjerde i rekken.

DoggerBank fikk støtte til å videreutvikle prosjektet "VilleVæst"musikalsk og konseptuelt, i forhold til liveoppsett, finansiering av CD-produksjon samt markedsføring og distribusjon.

Se YouTube video
08.09.2014
Det Store Julespillet 2014

ved Kulturbingen. Det Store Julespillet - familiemusikalen om prinsen og nissejenta - er blitt en tradisjon i Harstad og skal arrangeres for 8. gang i november år med tre forestillinger i storsalen i Harstad Kulturhus. Prosjektet fikk kr. 50 000,- i støtte.

Alle medvirkende har lokal tilknytning - skoleklasser og skoleelever i alle aldrersgrupper, Harstad Janitsjar, dansegrupper, frivillige med ulik kulturbakgrunn og fraflyttede artister. Marthe Valle og Stine Mari Langstrand er noen av de som har vært med på tidligere oppsetninger.
19.05.2014
Harstad Sparebank gir tilbake

Banken har hatt et godt resultat i 2013 og gir tilbake til lokalsamfunnet. For Harstad Sparebank har 2013 vært et godt år. Årsresultat før skatt er på kr 31,6 mill (28,8 mill). Banken går godt takket være at lokalsamfunnet ser nytten av å bruke lokalbanken.

Banken har også opplevd et av sine beste år i form av antall nye kunder. Det at kundene bruker sin lokalbank gjør at Harstad Sparebank kan gi lokalsamfunnet noe tilbake. Av resultatet etter skatt på kr 22,3 mill går kr 7 mill (32 %) tilbake til lokalsamfunnet i form av gaver og utbytte til Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank. Samlet «utbytte på samfunnskapitalen» er kr 8,5 mill inkl. sponsorbudsjett på kr 1,5 mill.

Banksjef Tore Karlsen sier seg stolt av resultatet og han fremhever alle bankens medarbeidere. Karlsen er fornøyd med at banken er gitt rating A (beste rating) i DNB Markets rangering av norske banker (nr 8 av 123 norske banker). Vi jobber godt og effektivt, og vi er fortsatt opptatt av å utvikle vår kompetanse. Karlsen sier banken fremover skal befeste sin posisjon som lokal og selvstendig bank, en bank som betyr mye for lokalsamfunnet, enkeltmennesker og bedrifter.
18.05.2014
Byens bank skal bidra mer!

Harstad Sparebank har gjennom hele sin historie vært bidragsyter innenfor kultur og idrett. Det har de tenkt å fortsette med. Den nylig etablerte Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank starter med fire millioner i potten, og vil hvert år få tilført nye midler fra bankens overskudd.

Slik vil fondet styrkes ytterligere. – Både blant tilflyttere og de som allerede bor her er mange opptatt av å ha et godt miljø hvor det gjøres fellestiltak opp mot idrett og kultur og infrastruktur. Midlene vil bli gitt ut til tiltak som støtter opp om dette i Harstad– og Vesterålsregionen. Vi i Harstad Sparebank håper på at allmennheten setter pris på at vi vil bidra i større grad enn før, sier Ole T. Andreassen, styreleder i den nye stiftelsen.

I løpet av 2014 vil den nye stiftelsen være i full virksomhet.

– Vi har fått mange kunnskapsrike ressurspersoner med oss inn i styret. De kan være med å hjelpe oss å se hvilke tiltak som bør støttes. Fire millioner kroner er en betydelig sum, så mange kan søke om støtte fra oss. Vi kan være med på å få til mange ting fremover, avslutter Andreassen.
18.05.2014
WebTV streaming av 17. mai arrangementet i Harstad

De som av ulike årsaker ikke kunne møte opp på torget 17. mai kunne likevel få med seg det som foregikk på scenen. Sparebankstiftelsen bidro med kr. 28 000,- til realisering av prosjektet.

Årets 17. maifeiring fra torget ble streamet til web gjennom en TV-produksjon fra Aktiv Media AS, hvor Stiftelsen gikk inn som finansieringspartner. Dette gjorde at blant annet beboere på kommunens institusjoner og sykehjem og øvrige som ikke kunne ikke komme til byen, også fikk følge 17. maifeiringen. Foto: Øivind Arvola
16.05.2014
Feiring av grunnlovsjubileet i Harstad 18. mai

Harstad Kulturhus fikk i oppdrag fra Fylkesmannen i Troms og Harstad kommune å produsere en familieforestilling i forbindelse med feiring av Grunnlovsjubileet 2014. Stiftelsen bidro økonomisk sammen med Harstad kommune.

Festforestillingen på torget i Harstad hadde innslag fra Anneli Drecker, Harstad Kulturskole, Lena Jinnegren og Lars og Ola Bremnes, med musikere og orkester. Sparebankstiftelsen bevilget kr. 150 000,- i støtte til prosjektet.