Spørsmål

Kan jeg søke om midler hele året?

Ja, du kan søke hele året. Det er tre søknadsfrister hvert år hvor den nærmeste til enhver tid er publisert på forsiden. Fristene er:
1. februar
1. juni
1. oktober

Når får jeg svar på søknaden?

Vi gir svar på søknader innen en måned etter søknadsfristen. Svar sendes på e-mailadressen du har registrert deg med. Hvis det har gått lang tid uten at du har fått svar, sjekk junkmailfolderen din - søppelpostfolderen. Det kan hende svaret har havnet der.

Er sparebankstiftelsen en del av Sparebank 68° Nord?

Nei. Sparebankstiftelsen er en ideell og uavhengig stiftelse som gir pengegaver til allmennyttige formål. Stiftelsen skal til enhver tid ha en eierandel som utgjør 25 % eller mer av bankens utstedte kapital.

Hva skal til for at et prosjekt får støtte?

Prosjekter blir vurdert og prioritert i henhold til Stiftelsens formål, gavestrategi og økonomiske rammer.

Kan man søke stiftelsen om midler flere ganger?

Ja, du må gjerne søke om støtte til andre prosjekter senere.

Skal jeg bruke et søknadsskjema?

Ja, du benytter vårt elektroniske søknadsskjema som du finner på den nye hjemmesiden: https://68nordstiftelsen.no/

Gir dere støtte til prosjekter i utlandet?

Nei, vi støtter kun aktiviteter som foregår i Norge, og primært i lokalmiljøet.