Tildelinger

Velg år
2017
Rulleskøytebane
kr. 200.000,-

Harstad skøyteklubb har fått støtte til å lage en 200-meters asfaltert rulleskøytebane. En rulleskøytebane gir mulighet for aktivitet i form av trening og løp på rulleskøyter i sommerhalvåret. På denne måten økes tilbudet til klubbens medlemmer samt at barn og unge som ønsker å starte med skøyteidrett får et helårstilbud. Rulleskøyter må i dag benyttes på offentlig vei, gang/sykkelsti eller på parkeringsplasser med de begrensinger og sikkerhetsutfordringer dette innebærer. Rulleskøytebanen vil være til gratis bruk for byens befolkning når det ikke er arrangementer.

Rekrutteringsheis i Sollifjellet
kr. 100.000,-

Sollifjellet Alpinsenter og Harstad Alpinklubb skal etablere en skileikarena. Sammen skal de sette opp et skiband på 62 meter. Skibåndet er laget med avstigning på begge sider som gjør at man kan kombinere ski og aking på hver sin side. Høsten 2016 gjennomførte alpinklubben en større dugnad med fjerning av vegetasjon/trær og planering av området som skal brukes til skileik. Erfaringen fra andre alpinanlegg er at barnebånd gir masse skiglede og økt rekruttering både til alpinsporten og alpinanleggene. Foreldrene elsker dette, siden ungene svært raskt klarer seg selv, og har det kjempegøy på ski.


Barneskitrekk Sortland
kr. 100.000,-

Sortland Alpinklubb har de siste årene gjort en formidabel dugnadsinnsats for å oppgradere gammelt og slitt utstyr. Nå ønsker de å oppgradere anlegget ved å kjøpe og sette opp et etterlengtet barneskitrekk av typen tautrekk med kopper 200-300 meter. Barneskitrekket vil skape et tryggere miljø for de aller minste innenfor sporten, få flere foresatte med i bakken og bidra til at flere kommer seg ut for å prøve alpinsporten. I forbindelse med oppgradering av anlegget vil de også trenge en del sikkerhetsutstyr og leker til løypene for å få på plass et helhetlig tilbud for de yngste alpinkjørere.

Urban kunstvegg Landsåshallen
kr. 20.000,-

Håndballklubben Landsås er en foreldredrevet håndballklubb med jente og guttelag i alderen 6 - 18 år. Klubben ønsker å dekorere sin hovedbase Landsåshallen med urban lekende kunst med fokus på idrett. De skal hyre inn de lokale kunstnerne i Rampestrek som driver med street art og urbank kunst og design. HK Landsås vil med dette prosjektet skape en livlig og leken vegg et sted mange barn og unge ferdes.

Hvem vet mest?
kr. 15.000,-

Radio Harstad skal arrangere live quiz for skoleklasser i 9.-trinn. Hver klasse sender 3-4 stykker av de beste av de beste som skal forsvare sin klasses ære og kunnskap innen forskjellige temaer som geografi, matematikk, norsk engelsk og andre temaer. Som premier til vinneren ønsker Radio Harstad å gi ut blant annet penger til klassetur. Programmet har oppstart våren 2018.

HålogaLAN 2018
kr. 20.000,-

Ungdommene bak Arcticlan corp. får støtte til å arrangere datalan'et HålogaLAN 2018. Dataspillere i Harstadregionen ønsker å være sosiale mens de spiller. Det viser fjorårets lan som ble en suksess med ca .100 solgte billetter - i 2018 satser de på minst 120 deltagere.

En reise gjennom bilder og toner i fortid, nåtid og framtid
kr. 20.000,-

Gratis utstilling og konsert for eldre i Harstad. Publikum skal bli møtt med et glass Mozell og ferske jordbær som en verdig og stilfull velkomst. Konserten vil bli en reise gjennom fortid, nåtid og framtid. Det vil være en type Reminisens-konsert. Reminisens betyr å huske/mimre og er en type sansekonsert hvor bilder og toner vil kunne føre en både tilbake og fremover i tid. Også gjennom bilder og estetiske øyeblikk kan reminisensopplevelser oppstå.

Åpne dører på Skånland frivillighetssentral
kr. 10.000,-

Åpne dører er et prosjekt der frivillighetssentralen skal integrere nye, bosatte flyktninger inn i aktiviteter på frivillighetssentralen og ut i kommunen. Sentralen skal være åpen hver onsdag og lørdag for aktiviteter som å lage mat sammen, spille spill, ha det sosialt og lære av hverandre.Det vil gjennomføres kurs i maskinsøm og strikking, som har vært etterspurt.

Fontenehuset Harstad turgruppe
kr. 30.000,-

Stiftelsen Fontenehuset Harstad er et arbeidsrettet rehabiliteringstilbud til mennesker som har eller har hatt psykisk lidelse. De har fått støtte til å starte en turgruppe som skal dra på månedlige turer i skog og mark. Målet er økt fysisk aktivitet for å på sikt få en bedre livsstil og helse. Stiftelsen har gitt støtte til felles turutstyr som skal bruke

Gapahuk på lekeplass i Nedre Holtet
kr. 25.000,-

Velforeninga til Nedre Holtet lekeplass har fått støtte til å bygge en gapahuk med benker og bål-/grillemuligheter. I dag er lekeplassen et samlingspunkt for lek, samspill og bursdager, en gapahuk kan være med på å samle enda flere alle årstider.

DNT ung Harstad
kr. 30.000,-

Etter fem års pause har nå DNT ung Harstad startet opp igjen. Formålet er at DNT ung Harstad skal bli etablert som et attraktivt tilbud og en møteplass for Harstads aktive og friluftsinteresserte ungdom. Tilbudet vil være åpent for alle, også de som ikke er medlem av DNT ung. De har fått støtte til friluftsutstyr: hengekøyer, slakk line og førstehjelpsutstyr.

Medkila Girl Power
kr. 130.000,-

Medkila IL Damer har fått støtte til fire delprosjekter i Medkila Girl Power-prosjektet:

1. Et lavterskel fotballtilbud for innvandrerjenter i Harstad-området.

2. Fysisk aktivitet for eldre i Harstad.

3. Gjennomføring av gratis jentefotballens dag i regionen. Her reiser toppseriespillerne og trenerne ut i regionen og deler kompetanse med jenter, trenere og foreldre.

4. Skape et nettverk for kvinnelige ledere i Nord-Norge med utgangspunkt i Harstad.

Barn og ungdom i Harstad sin billett inn i padlemiljøet
kr. 80.000,-

Harstad kajakklubb har fått støtte til å kjøpe inn kajakker og utstyr til unge. Padling fremmer friluftsliv og mosjon samt gir økt sikkerhet på sjøen. Ved å ha flere sett med utstyr så kan unge medlemmer låne dette gratis hos klubben og klubben kan arrangere padleaktiviteter for ulike grupper av ungdommer.

Hadsel Live 2018
kr. 30.000,-

Konsert i Nord er en ideell organisasjon som organiserer konsertserien Hadsel Live. Målsetningen er å skape en kammermusikkserie lokalisert i Hadsel, med musikere på høyt nivå. Konsertserien Hadsel Live vil i 2018 gjennomføre fire konserter på henholdsvis Melbu og Stokmarknes. Konsertserien er lokalt forankret, herunder samarbeid med kor og korps. Gjennom samarbeid med Hadsel kulturskole får barn og unge møte profesjonelle musikere, både i konsertsituasjon og i undervisning.

Nordnorske barnesanger til barnehager og skoler
kr. 20.000,-

Barnehager og skoler i Harstadregionen og Vesterålen får 50 eksemplarer av "Nordnorske barnesanger" i gave fra Stiftelsen. Formålet er å ta vare på og videreføre nordnorsk kulturarv. Sangene er samlet av Anne Semb og boka er gitt ut av Utenfor Allfarvei forlag i Harstad.

Røykvarsler til alle
kr. 8.000,-

Harstad brann og redning rykker ut til mennesker i svært forskjellige livsfaser og situasjoner. De ser mye rart når det kommer til blant annet varslingsutstyr, for eksempel at røykvarsleren(e) er svært gamle, helt tydelig defekt eller rett og slett fraværende.
Stiftelsen har bevilget midler til å kjøpe inn røykvarslere og batterier som brannvesenet kan montere før de forlater boligen.

Kill the silence 2018
kr. 20.000,-

Kill The Silence har som mål å styrke band- og rockemiljøet i Harstadregionen. De ønsker å legge til rette for gode konsertopplevelser for publikum i Sør-Troms som liker musikk av den litt hardere sorten. Festivalen vil samtidig å bygge en lenke mot ungdomsmiljøet gjennom å arrangere gratiskonsert for de under 18 på Ungdommens Hus. Kill the silence, som en festival med et litt tøffere lydbilde, komplementerer helheten av musikkrelaterte festivaler i kulturbyen Harstad.

Inkludering - håndball for alle
kr. 25.000,-

Harstad Håndballklubb har de siste sesongene hatt en stor økning av spillere som ikke har økonomi på hjemmebane til å dekke alle kostnadene ved å drive organisert aktivitet. De har opprettet et fond for bedre integrering og får støtte av Stiftelsen til å kjøpe treningsutstyr, dekke egenandeler til transport på bortekamper/turneringer, ettergi kontingenter/treningsavgifter og henteordninger for de spillerne som trenger dette for å komme seg på trening.

Gatefotball
kr. 32.000,-

Stedet Harstad, drevet av Frelsesarmeen, får støtte til treningsutstyr for å komme i gang med gatefotball i Harstad. Frelsesarmeen har drevet gatefotball på verdensbasis i mange år. Målgruppen for deltakelse er hjemløse, rusavhengige, tidligere innsatte og andre marginaliserte grupper. Målet er å skape positiv vekst i spillernes liv gjennom aktivitet og sosiale samlinger.

Peacepainting kommer til Harstad
kr. 50.000,-

Peacepainting gjøres tilgjengelig for barn og ungdom i Harstad gjennom å arrangere maleverksted med tekstskaping i et spesiallaget telt under festivalen "krig og fred og sånn" på Trondenes. De skal også lære opp frivillige i Harstad som kan praktisere Peacepainting videre etter at festivalen er over. Bildene som males under festivalen blir rammet inn og brukt til å lage utstilling sammen med bilder malt av barn i andre land.

Snøkanon
kr. 150.000,-

"Harstad snøkanonsamvirke" er et fellesprosjekt mellom nedoverski og bortoverski, dvs. alpint, hopp og langrenn. Klubbene som er involvert er Kilkam, Medkila skilag, Harstad skiklubb og Harstad Alpinklubb. Hensikten med prosjektet er å sikre at Harstad blir en foretrukket arena for gjennomføring av skiaktiviteter i Troms, gjennom at vi blant annet kan tilby snøsikkerhet ved gjennomføring av arrangementer. Første delen av prosjektet inneholder anskaffelse av 1 stk kanon med nødvendige slanger for vanntransport.

En trivelig uteplass på Sama kafé og aktivitetssenter
kr. 35.000,-

Sama Kafé og aktivitetssenters velforening har som formål å samarbeide med Harstad kommune om å forebygge og bedre livskvaliteten til eldre. Foreningen har 7-800 medlemmer som bruker senteret som en sosial arena. Velforeningen har fått støtte til en uteplass med grøntareal, uteplatting med overbygg og utemøbler.

Travskolen
kr. 30.000,-

Travskolen i Harstad har fått støtte til utstyr i forbindelse med etablering. Ponnitrav er både rekrutteringstiltak for travsporten i Nord-Norge og et selvstendig tilbud til barn og unge, der deltakerne får unike muligheter og opplevelser i kontakt med hesten.

Arctic Moving Image & Film Festival (AMIFF) 2017
kr. 100.000,-

Arctic Moving Image & Film Festival (AMIFF) 2017 er den andre utgaven av denne nye filmfestivalen i Harstad, og prosjektet er å videreføre den vellykkede etableringen av festivalen. Festivalen kommer Harstad-innbyggere i alle aldre til gode, samt at det er med å plassere Harstad på kartet.

Harmoni i naturen
kr. 10.000,-

Frivillighetssentralen i Skånland ønsker å skape et lavterskeltilbud ute i naturen/nærområdet til mennesker med spesielle behov. De har fått støtte fra stiftelsen til utstyr for å komme i gang med tilbudet.

Sikkerhet på Landsåsbanen
kr. 50.000,-

FK Landsås får støtte til sikkerhetstiltak på og rundt Landsåsbanen. Det største delprosjektet er oppføring av fangnett. Fangnettet skal oppføres på en langside og begge kortsidene.

Billetter til barnemusikalen BAKgårdskatter
kr. 4.500,-

Røde Kors Harstad har fått 25 billetter til barnemusikalen BAKgårdskatter som de skal dele ut til vanskeligstilte familier.

Filmkurs i forkant av Laterna Magica
kr. 45.000,-

Laterna Magica er en filmfestival og -konkurranse for barn og unge som startet i 1992 i Vesterålen. I forbindelse med 25-årsjubileet i år skal de arrangere filmkurs for å rekruttere nye filmskapere til filmkonkurransen. Aktuelle kurs er film på Ipad for nybegynnere, film med speilreflekskamera og kurs om hvordan bli en ekte youtuber.

Festivalen har i 25 år inspirert barn i Vesterålen til å jobbe med film, og flere har satset videre på det gjennom utdanning og karriere.

Workshop i street art for ungdom
kr. 20.000,-

Tina Aslaksen Illustrasjon og Design arrangerer en workshop i street art for ungdom mellom 11-20 år på Sortland. Her kan 10 deltakere lære teknikker av profesjonelle utøvere, i 3 dager. Workshopen er en del av et større prosjekt som skal få mer street art på Sortland og etter hvert i hele Vesterålen.

Regionalt friluftsutstyrslager i Harstad
kr. 200.000,-

Midtre Hålogaland Friluftsråd får 200.000 kr. til utstyrslager i Harstad. Lageret skal i første omgang inneholde kanohenger, kanoer, kajakker, kajakkutstyr, lavvoer og snøformingssett. Utstyret vil være tilgjengelig for utlån til skoler, barnehager og frivillige lag og foreninger. Det vil også brukes på friluftsskoler og -camper for barn og unge.

Stolpejakten i Harstad
kr. 40.500,-

Harstad orienteringslag skal våren 2017 starte "Stolpejakten" i Harstad. Dette er et trimtiltak for hele befolkningen, og består av stolper, med koder for registrering, som deltakeren kan registrere når de vil og i det tempoet de vil. Stolpene kommer til å stå ute hele barmarksesongen. Se https://www.stolpejakten.no for mer informasjon - se spesielt videosnutten som ligger her. Stolpene skal plasseres på sprintkartet «Eineberget». Her er også stolper som er lett tilgjengelig for rullestolbrukere, deltakere med barnevogn, syklister etc.

Tiltaket har blitt kjempepopulært alle steder det nå er satt i gang. Det er gratis å delta på Stolpejakten. Informasjonsbrosjyren/kartet skal deles ut i postkassen til flest mulig sentrumsnære husstander samt skoler og hoteller. I tillegg planlegger orienteringslaget å gjøre brosjyren tilgjengelig i diverse butikker, turistinformasjon mm. Stolpejakten.no har en egen nettside samt app som deltakerne kan benytte for å registrere stolpene, samt laste ned kartet.

Påskeberedskap i Harstadregionen og Vesterålen
kr. 150.000,-

Røde Kors Hjelpekorpsene i Harstadregionen og Vesterålen fikk rett før påske utdelt en påskeoverraskelse. Seks hjelpekorps fikk kr. 25.000 hver som de skal bruke i forbindelse med påskeberedskap. Pengene skal brukes til ulike formål i de ulike hjelpekorpsene:
- Støtte ervervelse av førerkort klasse snøscooter eller Traktor til medlemmer i hjelpekorpset slik at de til enhver tid har medlemmer som kan bruke hjelpemidlene deres.
- Fjellduker til redning.
- Sambandsutstyr og service på snøscooter.
- Skredsøkeutstyr.
- Annet utstyr til aksjon/trening og kurs for medlemmer.

Hjelpekorpsene gjør en viktig jobb, spesielt rundt påske når mange ferdes i fjellet. Vi håper at midlene kommer til nytte slik at påskeberedskapen blir enda bedre neste år.

Sikkerhet i Sollifjellet
kr. 50.000,-

Harstad Alpinklubb ble stiftet i 1979, og er en idrettsforening som tilbyr barn og ungdom skiaktivitet og trening på høsten og vinteren. Klubben har høy aktivitet og har mange dyktige trenere som bidrar til å skape flott og aktiv fritid for barn og unge. De har sin hovedaktivitet (skidelen) i Sollifjellet alpinsenter.

Sollifjellet har gjennom det siste året fremstått på en ny og flott måte. Mange barn og unge (og voksne) legger sin aktivitet til Sollifjellet. Med økt pågang av brukere så øker også mulighet for skader gjennom at skiløpere i høy hastighet kolliderer og med påfølgende skader. Alpinlaget har identifisert en rekke farlige områder hvor de ønsker å få satt opp sikkerhetsnett (B-nett). Dette vil bidra til redusert skadeomfang og trygge rammevilkår for skiaktiviteten.

Stiftelsen støtter med glede opp under det driftige skimiljøet i byen og har bevilget midler til innkjøp av sikkerhetsnett til alpinbakken.

Maleverksted under Multicultura
kr. 10.000,-

Søkeren er en organisasjon som bygger 100 % på frivillighet. Formålet er å styrke og presentere det multikulturelle mangfoldet i Harstad - og slik være med på å gjøre Harstad til en rikere og triveligere by å bo i. De har et styre av dedikerte personer som planlegger og organiserer Multiculturas aktiviteter.

Multicultura er en kulturell mønstring av kulturelle kunstuttrykk (dans/musikk/dikt/teater) i Harstads kulturhus. Bidragsytere her er innvandrere/flyktninger fra ulike land som bor i Harstadregionen, samt samisk/norske bidrag. De serverer internasjonal mat fra ca. 20 land, laget av våre nye landsmenn.

Multicultura har fått støtte til å arrangere et maleverksted der ungdommer fra Stangnes videregående skole og Voksenopplæringen skal lage bilder sammen - som vil bli brukt som scenografi under forestillingen.

Utstyr til oppstart av ungdomstreninger
kr. 6.000,-

Harstad orienteringslag starter våren 2017 opp egne ungdomstreninger. De har i tre år hatt egne barnetreninger, og skal nå starte en ungdomsgruppe for de som har "vokst ut av" barnegruppa og trenger større utfordringer. Til denne nye treningsgruppa behøves en del nytt utstyr som skal benyttes i forbindelse med treningene.

Stiftelsen støtter normalt prosjekter og ikke driftsutstyr til lag og foreninger, men i dette tilfellet var det utstyr som kunne bidra til oppstart av ny aktivitet.

Frittstående basketstativ til Griffen basket
kr. 10.000,-

Griffen basketballklubb har ett stativ, men ønsker å kjøpe inn et stativ nr. 2 for å kunne gjennomføre «3 mot 3»-kamper og lignende aktiviteter på sommeren. De vil også kunne benyttes innendørs for å spille «Easy Basket» i Harstadhallen med 2 baner på tvers av hallen.

Stativene kan også brukes under åpen hall-arrangement, slik at det er flere kurver å skyte på. Både inne- og uteaktivitetene med to stativer vil være tilgjengelig for såvel medlemmer som ikke-medlemmer. Med to stativer vil klubben kunne rekruttere flere nye spillere, vise frem idretten og at Harstad har en egen basketklubb.

I august 2016 arrangerte klubben en vellykket «3 mot 3»-turnering i Harstad sentrum, som var åpen for interesserte av begge kjønn og i alle aldre. Det var bred deltakelse, stor stemning og mange skuelystne. De brukte da sitt eget stativ og var i tillegg så heldige å få låne et fra basketmiljøet i Bardu. Med støtte fra stiftelsen vil klubben kunne arrangere turneringen i 2017 med egne kurver!

Atelierhus - ut i min hage
kr. 100.000,-

Atelierhus skal være samtidskunstnerens Ingeborg Annie Lindahls produserende visningssted, og er et langsiktig prosjekt som et multifunksjonsbygg. Det skal romme alt fra produksjon av kunstverk til workshop-aktivitet visninger og diskurs, som vil variere i omfang og varighet. I tillegg skal Atelierhus kunne huse filmvisninger, foredrag og møtevirksomhet. Visjonen til prosjektet er å "Transformere samfunnet i en positiv retning via samtidskunst".

Atelierhus – Ut i min hage skal produsere både samarbeids- og egeninitierte prosjekter. Ved å etablere Atelierhus ønsker kunstneren å bidra i arbeidet med å synliggjøre og styrke kompetansen omkring samtidskunst i regionen. Intensjonen med prosjektet er å omfatte flere dimensjoner i forhold til publikum, kunstnere, arrangørnettverk og samarbeidspartnere. Atelierhus vil være fremtidsrettet og ha et internasjonalt perspektiv, og være et sted hvor det både skapes og presenteres samtidskunst. Det skal utvikles program for arrangementer, forskning og publisering, hvor det reflekteres rundt pågående utvikling i feltet både i nordnorsk og internasjonal skala.

Jubileumsforestilling under Reginedagan
kr. 25.000,-

Reginedagan er en kulturfestival som er inspirert av Regine Normann, forfatteren som kom fra Bø. Festivalen går av stabelen i Bø i Vesterålen, siste uka i juli hvert år og planlegges og gjennomføres av Bø kunst- og kulturstrømkomite, som består av frivillige ildsjeler, i samarbeid med lag og foreninger i kommunen. I år feirer vi 150-årsjubileet for Regine Normanns fødsel og i den anledning er Regine selv festivalprofil.

"Usynlig selskap" er jubileumsforestillingen i anledning 150-årsdagen for Regine Normanns fødsel, 29. juli. En stor del av hennes diktning. - både eventyr og andre fortellinger var beregnet på barn, og i det hun skrev for de voksne, tok hun gjerne barnas perspektiv. Den dag i dag lever det eldre mennesker som fikk oppleve Regines lesestunder da de var barn. I "Usynlig selskap" skal vi møte barn med sine fantasier, både de fine, de historiene som er skrevet med fine ord, men også de som er fulle av død og alt som er vanskelig.

Prosjektet skal bruke lokale barneskuespillere fra Bø og omegn, og under utviklingen av forestillingen vil de ta utgangspunkt i de medvirkende barnas egne ideer, og skreddersy rollene i forhold til de barna vi jobber med. De ønsker at forestillingen skal få en varig verdi - at den kan settes opp senere, andre steder, og turneres i Nord-Norge.

ILIOS lounge - utekultur i februar!
kr. 35.000,-

ILIOS er en av Harstads eldste kulturfestivaler, og arrangeres i 2017 for 24. gang. ILIOS er en festival for ny musikk og kunst, og er blitt en av de 4 viktigste festivalene for nye uttrykk i Norge. ILIOS arrangeres hvert år i uke 5, da solen kommer tilbake til byen. Et naturlig tidspunkt for en festival som fokuserer på innovasjon og det å gå litt foran.

Nytt av året er ILIOS lounge der ILIOS-festivalen skaper liv i sentrumsgatene ved å arrangere lounge. Rett utenfor Harstad kino med vedfyrte bålkurver og pallebenker med lamme- og okseskinn. Servering av gratis kakao med krem og mini-solboller fra Bakerinnen. Lounge inkluderer også annonserte og uannonserte musikkinnslag.

Det er også overføring av bilder og lyd til loungen fra Peter Badens digitale installasjon ILIOS BOREALIS, som står inne på Castello. Der kan alle som vil lage sin egen digitale samtidskunst gjennom å styre LED-lamper, 3D-grafikk, laserlys, lyd og musikk med armer og ben. Installasjonen er gratis og passer for hele familien. Peter Baden er til stede og hjelper til.

ILIOS Lounge er ment å være et godt utgangspunkt både for festivalbesøk, sentrumsshopping eller et besøk på noen av byens utmerkede serveringssteder.

HålogaLAN 2017
kr. 19.500,-

HålogaLAN arrangeres av Arcticlan Corp. som er en frivillig organisasjon bestående av ungdom fra Harstad. Dataspillere ønsker å være sosiale mens de spiller - dette ble bekreftet med gjennomføring av HålogaLAN 2016. Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank var med å støtte arrangementet i 2016. Det ble en suksess med ca 100 solgte billetter, mens i 2017 håper arrangementet på i hvert fall 120 deltagere. HålogaLAN 2016 ble godt mottatt hos deltagerne, og de har store forventninger til LAN i 2017. Arrangørene vektlegger at LAN bidrar til at ungdommene "kommer ut av hula" når de spiller dataspill, og gjør det mer sosialt.

Sparebankstiftelsen støtter dette gode initiativet fra ungdommene selv og innvilger støtte i år også.

Nettside til Griffen basketballklubb
kr. 10.000,-

I forbindelse med økt medlemstall og aktivitet ser Griffen basketballklubb nå behov for opprettelse av en hjemmeside for klubben – et nettsted der de kan nå medlemmer og foresatte med informasjon både om klubben som sådan, om aktiviteter og med annet relevant stoff, og dessuten gjøre Griffen basketballklubb søkbar for de som ønsker å komme i kontakt med oss. Således vil en hjemmeside fungere som et meget nyttig rekrutteringsverktøy.

Stiftelsen har støttet Griffen basket med kr. 10.000,- til opprettelse av nettside og ønsker lykke til med prosjektet!

Contrasto 2017
kr. 300.000,-

Contrasto er en ny, liten festivalstjerne på festivalhimmelen i Harstad. Contrasto tar mål av seg til å presentere det ypperste av klassisk musikk, presentert av de aller ypperste musikerne. Det er en festival som ikke er for eliten, men for den vanlige lytter som liker å høre god musikk. Den beste!

Festivalen arrangeres 21.- 23. april 2017.

Festivalen ble arrangert for første gang i 2016, med to konserter og vel 300 besøkende. I år blir det fem konserter når festivalen strykes i gang den 21. april med åpningskonsert på Harstad kulturhus og Storsalen scene. Deretter blir det to konserter lørdag og to søndag.